Noem het geen recessie!

recessieOok Syntens past als innovatienetwerk voor ondernemers zijn dienstverlening aan in tijden van recessie. Afgelopen weken is achter de scherm hard gewerkt aan een aanvalsplan om ondernemers dit voorjaar verder te wapenen tegen de ongewenste effecten van deze periode.
Daarnaast wordt onderzocht hoe EVD, SenterNovem, Octrooicentrum Nederland, Antwoord voor Bedrijven onder regie van het ministerie van Economische Zaken de krachten nog beter kunnen bundelen. Deze week zijn hier verschillende gesprekken over gevoerd. Belangrijk is nu vaart te maken en te voorkomen dat we te veel gaan zenden. We moeten juist luisteren en daarna de ondernemer helpen. Dat is immers het succes van de methodiek van Syntens.
Met name SenterNovem dat 1001 regelingen uitvoert, kan in deze tijden interessant zijn voor ondernemers die nu scherper dan ooit moeten kijken naar de kasstroom. Syntens heeft straks ook een workshop slimmer werken in de aanbieding. Op tal van zaken kan menig ondernemer efficiënter en dus effectiever werken, zo blijkt nog steeds.
Opvallend hierbij is dat je de term kredietcrisis en of recessie angstvallig moet verbergen in de communicatie. Ondernemers laten zich door deze termen eerder afschrikken dan prikkelen. We gebruiken daarom de werktitel “Anders ondernemen”.
Ook proberen we via accountants en banken de ondernemers actief te benaderen en ze nieuwe inzichten te verschaffen. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers zich –zeker in deze tijden- erg laten beïnvloeden door deze intermediairs, maar ook door hun toeleveranciers en con-collega’s.
Tot slot: het is lastig, maar anti cyclisch denken blijft ook belangrijk. Ondernemers die juist in deze tijden duidelijke keuzes (inclusief investeringen) maken, zijn meestal de grote winnaars wanneer de economie aantrekt. Het bedenken van nieuwe businessmodellen blijft daarom erg lonend.

Samengevat:
1. Blijf ook in recessie in kansen denken (vermijd dus het woord RECESSIE!)
2. Zorg voor een flexibele organisatie die zich makkelijk aanpast (geldt ook voor Syntens)
3. Werk samen met andere gelijkgestemden (dat zorgt voor meer kennis, maar ook voor verbroedering in tijden van R)
4. Probeer anti cyclisch te denken en te handelen (blijft lastig, maar kan zeer succesvol zijn)