In een dag een boek over duurzaam innoveren

cover-benermorgennogRampen en recessies zijn vaak ook een keerpunt voor ingrijpende vernieuwingen.
De watersnoodramp in Zeeland heeft geleid tot de deltawerken, waarmee Nederland wereldberoemd is geworden.

De huidige recessie grijpt Syntens als innovatienetwerk voor ondernemers aan om te komen tot vernieuwingen die de komende decennia de Nederlandse economie een nieuwe impuls kunnen bezorgen. Speerpunt is daarbij het bevorderen van een duurzame samenleving. Minder milieu-uitstoot (hergebruik van reststoffen) en energiebesparingen leiden bovendien tot een sterkere en onderscheidende concurrentiepositie. Syntens heeft daarbij ook oog voor het economisch voordeel voor het MKB, want alleen dan is er sprake van een succesvolle innovatie. Lees verder