Langer doorwerken, maar hoe?

onderwijzeresDe werkloosheid stijgt nog steeds in 2010, maar macro-economen maken zich meer zorgen over de arbeidskrapte die zich vanaf 2016 al laat voelen in sectoren als de zorg en onderwijs. En verschraling van het onderwijs heeft op termijn een funeste uitwerking op onze economie die vooral gebaat is bij goed geschoolde en flexibele arbeidskrachten.
In rap tempo neemt de verhouding tussen niet- werkenden en werkenden (20-65 jaar) af van 1:8 naar 1:2 in 2040. Het TNO-symposium “Dossier Doorwerken; onderzoek en praktijk” in Amsterdam gaf mij inzicht dat ingrijpende vernieuwingen dringend gewenst zijn om arbeidsparticipatie te vergroten bij ouderen, maar ook dat laag geschoolden een bedreiging gaan vormen als zij niet herplaatsbaar zijn. Lees verder

Slimmer werken met Paul de Blot (84)

sdc10547Slimmer werken is (meer) dan werken met zelfroosteren met flexibele werktijden, slimmer reizen met een NS business abonnement en het organiseren videoconferenties, die reistijd besparen.
Tijdens het evenement MKB Krachtcentrale in Radio Kootwijk opende prof. Dr. Paul de Blot (84) de ogen van ruim 300 ondernemers met zijn lezing over business spiritualiteit en wat de essentie van slimmer werken eigenlijk is. De hoogleraar van Nyenrode ontpopte zich als een roerganger met zijn lezing dat de grote veranderingen zit in het samenwerken en het continu leren veranderen. ,,Op het moment dat je afstudeert, is je diploma al verouderd, want de omgeving verandert tegenwoordig radicaal’’, zo houdt hij zijn studenten altijd voor. ,,Naast kennis draait het vooral om ervaring opdoen.’’
Van de ondernemers die failliet gaat, komt dat slechts 10 procent door gebrek aan kennis (,,En die kennis is nota bene veelal te koop bij een interim-manager’’). In 30 procent is sprake van gebrek aan samenwerking en in de meeste gevallen (60 procent) komt het door gebrek aan visie, idealisme, eenheid en inspiratie, zo hield Blot zijn gehoor voor. Lees verder

Slimmer werken in MKB krachtcentrale

kootwijk
Dit is een speciaal bericht voor mijn social community, die inmiddels bestaat uit 250 unieke bezoekers van mijn weblog, 350 persoonlijke LinkedInrelaties, 70 Twittervolgers, 30 collega’s met wie ik Yammer en nog enkele LinkedIngroepen die ik zelf heb opgezet of waar ik lid van ben.
Ik wil graag ondernemers mobiliseren voor de MKB krachtcentrale op donderdag 12 november in Radio Kootwijk (nabij Apeldoorn). Op die dag worden activiteiten georganiseerd die inzichten en inspiratie geven voor slimmer werken. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die samen met ondernemende medewerkers zorgvuldig omgaan met tijd en talenten een extra productiviteitsgroei van 12 procent kunnen realiseren. Dat kan het verschil zijn tussen stilstaan en vooruitgaan als ondernemer…
En daarnaast wil ik graag zelf experimenteren met slimmer werken via mijn eigen social networks. Ik hoop dat jullie meedoen…. Lees verder