Auto op watergas: droom of werkelijkheid?

watergasTijdens de nacht van de duurzaamheid ben ik in contact gekomen met ir. Caspar Pompe die graag de eerste auto op watergas wil laten rijden. Hij heeft afgelopen jaren tamelijk veel kennis vergaard over watergas en een groot netwerk opgebouwd met bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de toepassingen. Maar hoe pak je zo’n project aan? Ik heb aangeboden dat Syntens hem gaat helpen. In dit weblog wil ik volgen hoe hij wordt begeleid, maar ook om de buitenwereld inzicht te geven in de werkwijze van onze organisatie, die jaarlijks bijna 20.000 ondernemers helpt met adviezen en voorlichting.
In het volgend filmpje legt Caspar Pompe eerst uit wat watergas is en hoe hij op dit moment al met zijn eigen wagen 15 procent brandstof bespaart.

Na onze ontmoeting is Caspar Pompe gekoppeld aan innovatieadviseur René de Groot in Eindhoven. Omdat onze organisatie maar een beperkt aantal uur advies mag verlenen op kosten van de overheid wordt het ‘intakegesprek’ vooral benut om een ‘foto te maken van de ondernemer en zijn behoeften en wensen’. Aansluitend volgt een diagnose met adviezen. In het eerst gesprek wordt direct duidelijk dat Caspar graag kennis wil delen en valoriseren met anderen. Hij is niet echt een type uitvinder.
Samen met de adviseur wordt gekeken hoe Caspar een plan van aanpak kan maken om zijn innovatie verder te concretiseren. Syntens heeft daarbij de functie van wegwijzer naar kennis, netwerken en klankbord voor de ondernemer.
In een korte gespreksnotitie krijgt Caspar een aantal mogelijkheden opgesomd om zijn droom te realiseren. Ook wordt octrooi informatie verzameld om te kijken welke bronnen al beschikbaar zijn.
Caspar wordt direct gekoppeld aan de juiste contactpersoon bij o.a. TNO. Ook het aspect van financieringsmogelijkheden wordt besproken. De inzet van een kennisvoucher, maar ook wat minder bekende regelingen als de SBIR, borgstellingkrediet en de mogelijkheid van het opzetten van een cluster en deelname aan een InnovatiePrestatieContract (IPC) komen ter sprake.
Tot slot is de huidige werkgever van Caspar Pompe (Rijkswaterstaat) ook geïnteresseerd in deze ontwikkeling en bereid hierin eventueel te investeren.
Vooralsnog is de ambitie te komen tot een prototype van de motor met een inspuitsysteem gebaseerd op watergas. De weg naar de uiteindelijke innovatie is lang, maar de eerste verkennende stap is gezet. Wordt vervolgd!