Innoveren met oma

omaDeze week heb ik een kennislunch mogen organiseren met Wessel de Valk en Idse de Pree van the Crowds voor adviseurs van Syntens. In amper anderhalf uur lieten ze zien wat social media kan betekenen voor de samenleving (en het bedrijfsleven). Waarbij ik graag de case van “innovatie met oma” er uitlicht, want dit is een kans voor steden die ouderen uit hun isolement willen halen en burgerparticipatie willen verhogen. En welke gemeente wil niet mee werken aan zo’n experiment?

allen2Met twee sprankelende voorbeelden openden Wessel de Valk (rechts op foto, ex Vara) en Idse de Pree (links op foto, ex Tros) hun portfolio dat ze samen met hun andere partner Erwin Blom (ex Vpro) al hebben opgebouwd in het publieke domein.

Case 1: Richt je eigen woonwijk in
De gemeente Smallingerland in Friesland wil graag samen met burgers een nieuwe wijk inrichten met als doel de gemeente aantrekkelijker te maken als woonplaats. En dat er minder tijd verloren hoeft te gaan met procedures voor zaken als wijziging bestemmingsplan, bezwaren welstandscommissie en aanvraag van vergunningen.
Via de website www.bijbouweneenwijk.nl is te zien hoe burgers, maar ook ambtenaren, architecten en studenten met elkaar samenwerken. De verwachting en ambitie is dat volgend jaar de eerste paal de grond ingaat. En dat de winnaars van een concept hun eigen straatnaam kunnen verdienen.

Case 2: E patiënt
Meer dan 750.000 mensen kampen met depressies. Ruim een derde wordt niet behandeld en dat brengt grote kosten met zich mee. Met uiteenlopende instellingen en organisaties wordt daarom een nieuwe portal gebouwd waarin lotgenoten elkaar in de loop van volgend jaar via geavanceerde datingtechnieken kunnen treffen. Deelnemers kunnen daarbij ervaringen over bijvoorbeeld bepaalde medicijnen of verschijnselen uitwisselen met lotgenoten. De ervaring leert dat hier veel besparingen van inzet van specialistische hulp kan worden gerealiseerd.

Case 3: de sociale wijk
Dit project verdient nog een opdrachtgever: het inrichten van de sociale wijk. Nederland telt al 2,5 miljoen 65+ers , van wie er ruim 600.000 de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt. In toenemende mate is hier sprake van gebrek aan zorg en grote mate van eenzaamheid.
Met ‘de sociale wijk’ (werktitel gemakshalve) worden eenzame ouderen met googlemaps achtige toepassingen in kaart gebracht. Zodat ze elkaar -op basis van gemeenschappelijke profielen (lezen, kaarten, wandelen, breien enz)- weten te vinden en met elkaar kunnen chatten (kletsen via internet). De sociale wijk voorziet er ook in dat burgers zich kunnen melden voor sociale activiteiten: het doen van boodschappen, kopje koffie drinken, praatje maken, tuin bijhouden. Ook die match kan worden georganiseerd. Maar ouderen kunnen zelf ook wat aanbieden, bijvoorbeeld het voorlezen aan kinderen, of een uurtje oppassen na schooltijd. The Crowds wil graag dit initiatief verder uitwerken voor een buurt.
Mijn moeder van bijna 80 zou er heel blij mee zijn, maar ze is nog niet opgegroeid met een computer of mobiel telefoon. De volgende generatie die met pensioen gaat, weet echter niet beter. Vandaar dat ik grote toekomst zie voor gemeenten en andere dienstverleners om deze nieuwe sociale wereld handen en voeten te geven.