Hoe vergroten we het commercieel succes van innovaties?

Frans van der ReepInnovaties in België leiden vijf tot zes keer vaker tot een commercieel succes (zg. first use) dan in Nederland, zo liet lector Frans van der Reep zich ontvallen bij een sessie van de stichting kennisalliantie Zuid-Holland.

Van der Reep, als lector Digital World verbonden aan de hoge school InHolland, zette mij tijdens een bijeenkomst over “vuistregels voor succesvol innoveren” erg aan het denken. Vandaar dat ik graag onderstaande poll eerst aan de lezers van dit blog voorleg.

Ter inleiding op het verhaal legde Van der Reep het begrip first use uit. Dat betreffen innovaties waar al concreet geld mee wordt verdiend. ,,Aan een innovatie zelf heb je geen bal. Laten we stoppen met innoveren’’, zo daagde hij zijn gehoor uit, ,,en vooral meer inzetten op het afmaken en het oogsten van bestaande initiatieven.’’

Als onderbouwing van deze stelling vertelde hij dat dat meer dan zeventig procent van de innovaties in een branche van buiten die branche komt? De gratis “Metro” is bijvoorbeeld geen bedenksel van journalisten. ,,En weet u dat top-down management gestuurde innovatie meestal mislukt en bottom-up en user-gestuurde innovatie meestal lukt?”

Subsidiesysteem
Van der Reep vermoedt zelf dat het subsidiesysteem in Nederland de remmende factor is dat zo weinig innovaties echt renderen. Graag zou hij hier aanvullend onderzoek naar verrichten. Ook constateert hij dat de overheid moeite heeft met zijn rol als launching customer waarbij innovatieve MKB bedrijven sneller een opdracht wordt gegund. ,,De overheid vindt het verwarrend commercieel te denken en te handelen in ons land.’’

Zelf constateer ik dat er inderdaad te veel onbenutte kennis op de plank blijft liggen. Het goud wordt te weinig verzilverd. In dat opzicht kan Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, nog veel betekenen door een brug te slaan tussen ondernemers en de kennisinstellingen.

Ook pleitte Van der Reep er voor om concurrentie en innovatie uit elkaars vaarwater te houden. ,,Vernieuwingen door concurrentie zijn vaak reactief van karakter. Bij innovatie kijk je naar andere factoren en gelden andere vuistregels.’’ Ter illustratie liet Van der Reep, in het dagelijks leven ook als strateeg verbonden aan KPN Telecom, twee toehoorders die elkaar niet kenden, spontaan quatre-mains spelen op zijn piano. Hij vroeg daarop de aanwezigen waarom het spel zo goed klonk.

Een willekeurige greep uit de opmerkingen:
– Ze hadden beiden gevoel met het thema
– Ze wilden en durfden samen op te treden
– Ze houden van dit instrument
– Ze begrepen elkaar en voelden elkaar aan
– Een nam de leiding om te beginnen
– Er was consensus hoe ze wilden spelen
– Ze waren gestimuleerd want de groep was geïnteresseerd
Etc

Voila. Met deze analyse volstond ook zijn interactieve college over vuistregels voor succesvol innoveren, die hij later nog verder uitbreidde met een stappenplan.
Stap 1: pak een concreet probleem aan met een concrete oplossing. Zorg dat iemand of een groep ook echt de verantwoordelijkheid voelt en neemt.
Stap 2: Voorkom zoveel mogelijk complexiteit. Als je het niet in 20 seconden kan uitleggen zorg dan voor een andere context.
Stap 3: doe eerst nieuwe dingen en eventueel daarna met nieuwe technologieën. En dat doe dat nooit andersom.