Vrij(e) denkers gevraagd voor Community of Talents

Graag daag ik anderen uit ook op woensdag 12 september mee te doen aan het initiatief van Community of Talents (CoT) om enkele maatschappelijke innovaties over de drempel van doorbraak te loodsen.

In het Agora-theater van Lelystad wordt een groep van ca 100 vrij(e) denkers gevraagd hun talenten, netwerken en inzichten in te zetten om tien veelbelovende maatschappelijke innovaties te voorzien van een gedegen businessopzet. Alle deelnemers, maar ook de provincie Flevoland ondersteunen dit idee zodat er een bedrag van bijna 15.000 euro is om het winnende concept nog verder marktrijp te maken.

De inzendingen zijn heel divers, zoals:
• Het Virtueel Multifunctioneel Centrum waarbij maatschappelijk vastgoed voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt
Uflows,het verbeteren van de kwaliteit van lucht in de gebouwde omgeving
• De Foodshopper die persoonlijke digitale informatie geeft over voeding
• De Rainwinner voor het opslaan van regenwater in tijden van droogte
• De CityCentreApp als middel om de terugloop van klanten voor de middenstand en horeca te compenseren.

CoT is het antwoord op een oproep van toenmalig minister Marie van de Hoeven (EZ) om meer te luisteren naar de stem van innovatieve ondernemers en burgers. Jacqueline Rempt en Stephan Verveen zijn de apostelen van het eerste uur. Zij verzamelden via LinkedIn meer dan 4.000 zielsverwanten. Na het eerste jaar haakte ik af: te veel gepraat en te weinig concrete actie. Innoveren is voor mij een werkwoord dat op woensdag 12 september gelukkig weer tot leven komt. Ik heb mij daarom –namens Syntens Innovatiecentrum- weer aangesloten en hoop op meer actieve bondgenoten uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

In de praktijk blijkt het nog best lastig zo’n digitale gemeenschap in beweging te krijgen voor deze proeftuin van de provincie Flevoland. Op de site van CoT kwam ik een interessant item tegen van Charles Leadbeater, de voormalige adviseur van de Engelse premier Tony Blair met tips hoe je community’s als CoT in beweging kan krijgen:

1. Pull, not push
2. You can’t plan everything in advance
3. You can communicate / coordinate what you are doing
4. Continual communication
5. Don’t plan too much, communicate!
6. Trust will have to develop at the right kind of pace
7. CoT can help to devise better policy
8. CoT can help to identify better things to have policy about
9. CoT can be a testbed, not just advising but DO things, not for thinking/polics but for ACTION.
10. The people involved want to act, not talk.
11. Don’t just talk, act!

Zijn taal spreekt mij erg aan. Ik ga zijn boek We-Think zeker ook nog lezen.