Circulaire business modellen en grondstoffen management

rau_n54Op 6 december wordt de masterclass circulaire business modellen en grondstoffen management georganiseerd voor ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100. Ter voorbereiding sprak ik met Sabine Oberhuber (Turntoo), die vragen stelt, maar ook oplossingen geeft over actuele thema’s.

Case 1: ,,Hoe voorkomen we dat in een m3 oude mobieltjes meer goud zit dan in een m3 gouderts?’’
Oplossing: Mijn advies zou zijn: we verkopen geen smartphones als product, maar een smartphone-service als dienst. De gebruiker krijgt alleen een nieuwe versie wanneer hij zijn oude apparaat eerst inlevert. En de producent wordt gestimuleerd oude onderdelen te hergebruiken (re-cycle).

Case 2: ,,Hoe realiseert de gemeente Brummen een duurzaam gebouwd gemeentehuis (zie foto) dat 20 jaar mee kan?’’
Oplossing: door een modulair opgebouwd omgeving. Architect Thomas Rau (en partner van Sabine) heeft daarbij meer handelingsvrijheid afdwongen om materiaal te gebruiken dat later hergebruikt kan worden voor andere doeleinden (re-use). Zo zijn de houten spanten 3 cm hoger dan nodig. De restwaarde is daarmee over 20 jaar zo veel hoger dan het ook kan worden toegepast voor een overkapping van bijvoorbeeld een benzinestation.
Uiteindelijk kan het gemeentehuis over twee decennia worden gedemonteerd en hoeft het niet gesloopt te worden. Ook is het gebouw sneller (en dus goedkoper) gebouwd dan begroot door minder foutmarges.

Case 3: ,,Hoe maken we duidelijk dat recht op gebruik van producten winstgevender kan zijn dan het bezit van producten voor producent en consument?’’
Oplossing 1: Bosch verkoopt geen wasmachines, maar schone was aan de bewoners van een appartementencomplex van woningcorporatie Eigen Haard. De machines zijn duurzamer en worden beter onderhouden (re-pair) en de bewoners blijken nu minder snel huurachterstand te hebben, maar zijn vooral erg blij. ,,Dit is het nieuwe eigendom’’, zo sprak een van de huurders enthousiast.
Oplossing 2: Philips verkoopt aan een leerbedrijf in Dordrecht geen lampen, maar licht.
Sabine Oberhuber werkt met voorbeelden uit eigen praktijk, maar ook met inspirerende cases uit de circulaire omgeving, gebaseerd op onderzoek van o.a. McKinsey dat heeft becijferd dat op jaarbasis 400 tot 600 miljard kan worden bespaard als producten hergebruikt kunnen worden, gerepareerd en of verwerkt in nieuwe producten en diensten.

Oud denken is producten nog efficiënter, kleiner en goedkoper te maken met als gevolg dat ze na een beperkte levensduur niet meer herbruikbaar zijn. Nieuw denken is uitsluitend producten te produceren die voor minimaal 80 procent herbruikbaar zijn en onbeperkt mee kunnen gaan.

Voor meer informatie, zie ook dit video interview met Sabine Oberhuber: http://www.youtube.com/watch?v=swavSJU3mms#t=18