Oog voor innovatie

logo_oogvoorlezenVanaf heden organiseer ik niet meer de MKB Innovatie Top 100. Ik verschil met de Kamer van Koophandel fundamenteel van mening over de opzet, ambitie en mijn rol bij dit jaarlijkse evenement dat ik acht jaar geleden heb bedacht voor Syntens Innovatienetwerk. Dat is even slikken maar het biedt ook kansen voor de toekomst om je energie in nieuwe ontwikkelingen te steken.
Ik kijk zelf terug op een reeks aan hoogtepunten die ik koester. De MKB Innovatie Top 100 is niet alleen uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het MKB, maar heeft mij (geestelijk) verrijkt. Mijn netwerk is nog groter en waardevoller geworden. Maar nog veel belangrijker: Ik heb er vooral heel veel plezier aan beleefd. Steeds vaker merk en zie ik dat dit de basis is voor (succesvolle) samenwerking en het verkrijgen van wederzijds vertrouwen.

Afgelopen week bracht ik daarom eindelijk een bezoek aan Jan-Willem de Theije die met zijn zakenpartner Marcel L’Herminez een prachtige innovatie (Oog voor lezen) heeft geïntroduceerd die afgelopen jaar in de top 100 stond. Zij hebben voornamelijk met eigen geld en deels met subsidies een apparaat ontwikkeld dat meet in welke mate mensen technisch, begrijpend en strategisch kunnen lezen. Het stelt ook de mate van dyslexie vast.

Op dit moment telt Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden in de leeftijd van 15-65 jaar. Dat betekent dat zij lezen op het niveau van groep 6 of lager van de basisschool. En eenzelfde aantal burgers met een academische of HBO achtergrond lezen op het niveau van MBO. De overheid heeft becijferd dat deze toenemende beperking onze samenleving op jaarbasis 600 miljoen euro kost.

Daarentegen wordt op scholen te vaak en te snel dyslexie gediagnostiseerd omdat hiermee een remedial teacher kan worden gefinancierd. Jan-Willem de Theije bepleit daarom voor meer en beter onderzoek. ,,Voor 300 euro brengen wij in twee uur de exacte leesbeperkingen in kaart, maar geven we ook concreet inzicht hoe de leesvaardigheid kan worden verbeterd.’’

Jan-Willem, eigenlijk accountant van beroep, raakte geobsedeerd door deze bijzondere eyetracktechniek door zijn eigen zoon. Diens Citotoets score correspondeerde geenszins met het veel lagere schooladvies van zijn leerkracht. ,,Door deze inschattingsfouten gaat veel talent verloren. En met relatief weinig moeite is veel aan dit functioneel analfabetisme te doen.’’

Met Prinses Laurentine als ambassadeur voor laaggeletterdheid wordt steeds vaker aandacht gevraagd voor deze ontwikkeling dat we steeds slechter lezen. Lezen wordt echter steeds belangrijker, want we ‘consumeren’ dagelijks gemiddeld: 87 webpagina’s, 80 chatberichten via Whatsapp, 65 mailtjes, 4 smsjes, kijken 15 minuten naar Youtube, 23 minuten naar berichten op Facebook, 195 minuten tv, 1,4x zoekopdrachten via Google, 2 Linkedinpagina’s en 250 tweets…..

Bijgaand een korte toelichting van Jan-Willem de Thije: