Ruimte voor voedsel waar je van opknapt in het ziekenhuis

ruimtevaart-man-in-spaceNa mijn besluit te stoppen met de organisatie van de MKB Innovatie Top 100 krijg ik de kans na te denken over andere dromen. En die heb ik genoeg!
Een daarvan is de ontwikkeling van ruimtevaartvoedsel. Twee jaar geleden bedacht ik dat de kennis in de ruimtevaart (met name rondom gewichtloosheid) zou kunnen leiden tot nieuwe medische inzichten.

Roel Vonk, hoogleraar medische voedingsleer (Universitair medisch centrum Groningen), internist/intensivist Dr. Arthur van Zanten (Ziekenhuis Gelderse Vallei, het voedingsziekenhuis van Nederland), ISTA (een commercieel netwerkorganisatie voor Russische ruimtevaart) en enkele MKB ondernemingen waaronder Koppert Cress raakten snel enthousiast.

Wetenschappelijke publicatie
Inmiddels heeft een wereldconcern voor voeding laten weten deze optie nader te willen onderzoeken. In het voorjaar moet dit leiden tot een wetenschappelijke publicatie over spiermassa verlies bij (IC) patiënten. Als initiatiefnemer onderzoek ik nu de mogelijkheden niet alleen kennis maar ook middelen te verzamelen voor nader onderzoek. Speerpunt hierbij wordt samenwerking met de vermaarde Skolkovo Foundation in Rusland.

0a70771Onlangs bezocht ik ter voorbereiding op een mogelijk vervolg Arthur van Zanten (foto), die al diverse internationale presentaties over voeding op zijn naam heeft staan. Met de astronaut als rolmodel kunnen we waarde creatie realiseren voor patiënten op een intensive care afdeling, zo is zijn overtuiging. Patiënten op een Intensive Care verliezen vaak in zeer korte tijd aanzienlijke spiermassa met als gevolg dat het herstel moeizamer en langzamer verloopt en zelfs de overlevingskansen verslechteren. Wat zou het daarom mooi zijn wanneer we de kennis en ervaring op het gebied van gewichtloosheid in de ruimte die immers ook leidt tot spiermassaverlies in de medische sector kunnen toepassen voor de aller ziekste patiënten?

Leren van astronauten
Interessant is exact te weten hoe en wanneer spieratrofie ontstaat. Door gebrek aan beweging, langdurige (bed)rust worden spieren dunner en treedt krachtverlies op. In de ruimtevaart hebben astronauten gedurende een lange periode te maken met beperkte bewegingsruimte, gebrek aan zwaartekracht en vaak eenzijdige voeding. Van Zanten denkt daar veel van te kunnen leren. Daarnaast zijn verstoringen in dag- en nachtritme en het effect van gewichtloosheid op het menselijk brein uitdagende onderzoeksdomeinen. Het Donders Instituut in Nijmegen doet daar reeds onderzoek naar.

De ambitie is inzicht te krijgen hoe met fysieke interventies en verrijking van voedsel IC-patiënten sneller en beter kunnen laten herstellen. Dit lijkt Science Fiction, maar de betrokken wetenschappers zijn er van overtuigd dat de expertise uit de ruimtevaart ons verder kan helpen.

Voeding ‘at your request’
In Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is al positieve ervaringen opgedaan met een a la carte voedingsconcept “At Your Request” waarbij patiënten door roomservice snel vers bereide maaltijden geleverd krijgen en bewuster en beter eten. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is het eerste ziekenhuis in Europa dat dit concept heeft geïntroduceerd. Op dat vlak wordt ook nauw samengewerkt met de Wageningen Universiteit met als centrale thema’s (top)sport, voeding en bewegen.

UnknownArthur van Zanten en Roel Vonk (foto) dagen nog meer ondernemingen en kennisinstellingen uit met ons mee te doen. De maatschappelijke impact om mensen sneller en beter te laten genezen is groots en dankbaar. Samenwerking tussen medisch zorg en ruimtevaart kan wat on betreft een grote vlucht gaan nemen! Ik droom verder en werk er graag verder aan mee!