Communicatieprofessional: van regisseur naar sparring partner

2TPF0195Bestaat er over tien jaar nog een afdeling communicatie? Zo luidde de hamvraag van de jubileumbijeenkomst (20 jaar) van d’associatie, het netwerk van communicatiemanagers. Als trouw lid en innovatiepromotor werd mij duidelijk gemaakt dat ook van mij een bijdrage werd verlangd in de organisatie van het seminar omdat ik al jaren niet meer geloof in de rol van de (communicatie)manager.
Ik geloof meer in de ondernemende medewerker (intrapreneur) en constateer dat managers te weinig toegevoegde waarde hebben.

2TPF0176Ex lid en hoogleraar emeritus Betteke van Ruler was in het Groene Paviljoen van Bomencentrum Nederland ouderwets op dreef met haar inzichten waarin ze kras opmerkte dat het klassieke communicatieplan niet meer voldoet en dat er andere eisen worden gesteld aan de communicatieprofessional.
Het tijdperk van voornamelijk zenden en controle houden op de boodschap is niet meer mogelijk met de komst van social media. ,,We moeten van 90 procenten naar 80 procent luisteren’’, zo gooide Betteke de knuppel in het hoenderhok. (Maar dat geldt voor meer beroepsgroepen. Denk aan docenten, artsen en politici)

De communicatieprofessional van nu moet een sparringpartner zijn in plaats van een regisseur. Hij of zij moet snel en goed kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en permanent scherp en oplettend van geest zijn.

Bij de jaarlijkse verkiezing Slimste bedrijf van Nederland kwam ik in contact met winnaar Finext, een financiele dienstverlener die werkt zonder management en staf. De ruim 100 consultants opereren in zelfstandige teams en bepalen zelf hun doelen en targets, maar ook hun eigen salaris maar ook wie ze inschakelen voor ondersteuning. Dat legt het bedrijf geen windeieren.

Op afstand verzorgt Danielle Gruijs van Springfish de communicatie voor de verschillende projectteams die uit maximaal 12 leden bestaan. ,, De communicatiemanager is niet meer nodig, maar de communicatie expert is essentieel’’, zo luidde haar stelling. Ze onderscheidt daarbij drie trends:
1. Mensen willen authenticiteit: geen reclame, maar waar- 
gebeurde praktijkverhalen en inhoudelijke artikelen. 
Pure communicatie dus.
2. Communicatie democratiseert: iedereen kan via 
internet communiceren over jouw merk en heeft daar- 
mee invloed op jouw communicatiedoelstellingen.
3. De opkomst van de platformorganisatie, in plaats van 
de bekende unitorganisatie. 
Dit leidt tot een dilemma voor communicatiemensen: moet je controleren of enablen, ga je overtuigen of werken vanuit macht, ben je waakhond of gids?

Bijgaand een filmje over de rol van Danielle bij Finext: