Inspiratiecollege: Leef alsof het je eerste dag is

Vrijdag 3 december 15.00 uur verzorgde Aart van Veller als minister van jeugd in het Kabinet van Vernieuwing het derde inspiratiecollege: Leef alsof het je eerste dag is. Ook Aart is heel bijzonder. Met zijn 25 jaar heeft hij al menig wereldleider ontmoet als klimaatambassadeur, maar maakt hij ook onderscheidende reportages voor MTV. Hij is tevens mede oprichter van de Groene Bocht en staat als enige jongeling in de duurzaamheids top 100 van dagblad Trouw.

Zijn inspiratiecollege
is nog na te zien.

Bijgaand het blog dat Aart van Veller er voor schreef:

Als minister van Jeugd hoop ik dat verwonderen voor iedereen een vanzelfsprekendheid is en blijft. Jonge mensen kunnen dat van nature nog en dat moet je koesteren. Zelf heb ik al op jonge leeftijd de kans gehad mijn passie te volgen en daar kan ik nog steeds blij van worden.

“Durf te leven alsof het je eerste dag is”. We hebben dat jeugdig elan en enthousiasme nodig om permanent te veranderen, ons aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kansen te zien en te benutten.

In de komende 10 jaar zullen er meer mensen afstuderen dan er tot nu toe in de hele geschiedenis zijn afgestudeerd. Alleen een diploma is dus niks meer waard. Mensen die zich blijvend ontwikkelen maken dan het verschil. Recruiters en ondernemers selecteren steeds minder op IQ of de academische graad, maar kijken vooral naar talent en of iemand bij de kernwaarden van een bedrijf past en wat zijn meerwaarde is.

Dat is een ingrijpend verandering in een educatief systeem dat is gebaseerd op de 20ste eeuw van de industrie revolutie en waarin het accent nog ligt op het vermijden van fouten.

We hebben juist jonge ondernemende werknemers nodig. Het boek ‘Good to great’ dat is gebaseerd op het egelprincipe heeft mij daarbij nieuwe inzichten gegeven. Ik heb het inmiddels ook toegepast in mijn bedrijf Wij zijn koel.

Normaal formuleer je doelstellingen (targets) voor de mensen die bij je in dienst zijn. Maar wij hebben de zaken omgedraaid bij onze 15 collega’s. We hebben iedereen gevraagd waarin hij of zij goed is (talent), welke dingen hij/zij leuk vindt (passie) en op welke wijze dat ingezet kan worden voor het creëren van waarde (omzet/winst) voor het bedrijf. Al die reacties hebben we bij elkaar gevoegd en samen vormen deze belangrijkste doelstellingen voor het komende jaar. Het voordeel van deze aanpak is dat je als directeur je bedrijf niet gaat managen, maar de mensen dat uit zichzelf gaan doen.

Mijn ezelsbruggetje voor ondernemers met personeel is daarom: wat is je passie? Wat is je talent en waar kun je geld mee verdienen? En faciliteer dat je mensen zich voortdurend blijven verwonderen, zoals een kind nog doet. Geef ze desnoods een persoonsgebonden budget om permanent aan scholing te laten doen.

Mijn stelling is daarom:
• De overheid (geen loonbelasting) en de werkgever (tijd) moeten het mogelijk maken dat een werknemer een halve dag per week zich kan bezighouden met innovatie en of ontwikkeling. (Deze aanpak heeft Google in elk geval geen windeieren gelegd)

Aart van Veller
Oprichter/eigenaar Wij zijn koel
Minister van Jeugd (Kabinet van Vernieuwing)

Kabinet van Vernieuwing

sdc10904Mede door mijn ontdekkingsreis in de wereld van social media en mijn huidige werk als innovatiepromotor van Syntens ben ik er van overtuigd geraakt dat een nieuwe netwerkeconomie gaat ontstaan. Een wereld waarin duurzaamheid belangrijker gaat worden dan optimalisatie van de winst. Maar ook een wereld waarin ondernemers kennis met elkaar delen en in verschillende omstandigheden met elkaar samenwerken. En zo zullen er ook nieuwe, andere verdienmodellen ontstaan.
Dwarsdenkers
Afgelopen maanden heb ik achter de schermen met een groep gelijkgestemde en vooraanstaande dwarsdenkers gewerkt aan een Kabinet van Vernieuwing. Ondernemers, wetenschappers en andere opiniemakers zegden spontaan toe hun netwerk, kennis en expertise beschikbaar te stellen om –ongebonden- de politiek, maar ook maatschappelijke organisaties en vooral het MKB te inspireren tot duurzame vernieuwingen.
Om duidelijk te maken dat dit non-conformistische initiatief niet bedreigend hoeft te zijn voor de huidige politiek hebben we de ministers nieuwe stijl ook namen met een knipoog gegeven, zoals de groene minister-president, minister van gezond dood gaan, minister van minder geld uitgeven, minister van groei en de minister van de nieuwe cultuur van werken enz.
Op uitnodiging van groene premier Ruud Koornstra hebben we op kasteel Engelenburg in Brummen gedurende een dag en nacht gewerkt aan een inspiratieprogramma dat we op dinsdag 25 mei presenteren rondom de bekendmaking van de MKB Innovatie Top 100 op de High Tech Campus in Eindhoven.
Elfde gebod
Op die dag presenteert Ruud Koornstra, die na zijn doorbraak in de led verlichting nu zijn tomeloze energie ook stopt in elektrisch vervoer, de tien geboden van het kabinet aan minister Jan Kees de Jager (Financiën). Het elfde en laatste gebod wordt verzorgd door het virtuele ministerie van innovatie. Onlangs hebben bijna 500 ondernemers nagedacht over gewenste ontwikkelingen. Deze zijn vervat in het elfde gebod.
Omdat maximaal 450 ondernemers en gasten op 25 mei live toegang kunnen krijgen tot het congrescentrum van de High Tech Campus worden alle colleges, workshops en gesprekken opgenomen zodat ze later via social media verspreid kunnen worden. Bijgaand het programma van de dag en de cv’s van de minister kabinet-van-vernieuwing-cv1:
Inspiratiecolleges:
• Aart van Veller als minister van jeugd. De jeugdige ondernemende TMF reporter zal ingaan op het belang van heroverwegingen en het nut van het stimuleren van creativiteit op school. Hij zal ook u ongetwijfeld tot nadenken stemmen.
• Rob Baan levert als minister van verantwoord eten zijn microgroenten aan alle toonaangevende koks ter wereld en houdt een pleidooi voor eerlijke groente als basis van gezond leven. Hij komt met verrassende inzichten die u leven kunnen doen veranderen.
• Esther Jacobs realiseert permanent haar dromen als minister van doen. Ze probeert anderen ook te stimuleren geen excuus meer te hebben om hun idealen niet te verwezenlijken.
• Bart Stomphorst maak zich als minister van groei sterk voor ambitieuze MKB-bedrijven. De huidige investeerder groeide eerder met Sandd in korte tijd uit tot het tweede postbedrijf van ons land. Hij investeert nu zelf met Diviv in andere ondernemingen.
• Prof dr Louise Vet maakt zich als minister van de kringloopeconomie zorgen over hoe onze grondstoffen de komende decennia opdrogen. Ze voert de daad bij het woord en laat haar topinstituut op eigen kracht zijn energie opwekken. Zelfs met ontlasting.

Belevingsworkshops en debatten / interviews:
• Prof dr Peter van der Spek kan als minister van gezond doodgaan ieders genoomprofiel analyseren en legt uit wat deze wereldvinding straks betekent voor de farmaceutische industrie en zieken.
• Jacqueline Rijsdijk filosofeert als minister van kunst van ondernemen welke betekenis kunstenaars kunnen hebben voor het bedrijfsleven om te komen tot nieuwe inzichten.
• Kees de Kort maakt zich als minister van minder uitgeven zorgen over het achterhaalde banksysteem en de ongebreidelde kredieten voor het bedrijfsleven. De beursanalist van BNR nieuwsradio pleit voor de introductie van de Oranjebank.
• Prof dr Carla Koen zet zich als minister van ondernemend leren in voor open innovatiesystemen waarin bedrijven uit verschillende sectoren meer met elkaar gaan samenwerken. Ze legt uit welke winst dat kan opleveren.
• Bercan Günel ziet als minister van nieuwe cultuur van ondernemen juist meer mogelijkheden dan beperkingen wanneer verschillende soorten mensen met elkaar samenwerken op basis van ratio en gevoel.
• Bernadette Slotboom gaat als minister van de waarheid dieper in op de zegeningen van de nieuwe media voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het leven wordt niet alleen transparanter, maar iedereen kan een medium zijn of vormen.
• Marijke Krabbenbos maakt zich als minister van het sociaal kapitaal sterk voor het stimuleren van creativiteit en het delen van kennis. Ze gaat dit ter plekke in de praktijk brengen.
• Marcelien de Koning vertelt als minister van sportieve doorstroming over haar persoonlijke innovatie van Olympisch zeilkampioene (470) naar Olympisch surfster in wording. En gebruikt dat als metafoor voor het bedrijfsleven dat permanent moet vernieuwen en haar strijd voor het recht op gezond water.

Hierbij stellen de ministers zich voor na de nacht waarin het Kabinet van Vernieuwing het levenslicht zag:

Vergroening als zomervertier

Ruud Koornstra

Ruud Koornstra

Een zomerreces is de ideale vrijplaats om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Ik heb deze tijd benut om na te denken hoe we duurzaamheid nog beter kunnen verankeren in ons werk. Want eigenlijk is innovatie per definitie duurzaam, zo stelt mijn algemeen directeur Piet van Staalduinen.
Met betrekkelijk weinig expertise, maar met een ontembare nieuwsgierigheid en grote betrokkenheid heb ik afgelopen weken het duurzame landschap afgestruind. In mijn rugzak had ik vele ervaringen van ondernemers uit het MKB bij mij en dat werd erg op prijs gesteld omdat het MKB nog vaak over het hoofd wordt gezien bij duurzaamheid. Lees verder