Langer doorwerken, maar hoe?

onderwijzeresDe werkloosheid stijgt nog steeds in 2010, maar macro-economen maken zich meer zorgen over de arbeidskrapte die zich vanaf 2016 al laat voelen in sectoren als de zorg en onderwijs. En verschraling van het onderwijs heeft op termijn een funeste uitwerking op onze economie die vooral gebaat is bij goed geschoolde en flexibele arbeidskrachten.
In rap tempo neemt de verhouding tussen niet- werkenden en werkenden (20-65 jaar) af van 1:8 naar 1:2 in 2040. Het TNO-symposium “Dossier Doorwerken; onderzoek en praktijk” in Amsterdam gaf mij inzicht dat ingrijpende vernieuwingen dringend gewenst zijn om arbeidsparticipatie te vergroten bij ouderen, maar ook dat laag geschoolden een bedreiging gaan vormen als zij niet herplaatsbaar zijn. Lees verder