Kennismakingsbericht als persbericht

2387435508_a3a055ee31_t1Vandaag eindelijk tijd gezien een selecte groep van journalisten te informeren over mijn nieuwe functie en dit bericht te gebruiken (misbruiken..) om de MKB Innovatie Top 100 van volgende week donderdag aan te kondigen. Ook een mooie manier om je contacten op te frissen en nieuwe banden aan te gaan, zo merkte ik direct na verzending. Het volgende bericht heb ik verstuurd:

Kennismakingsbericht innovatiepromotor

Graag stel ik mij (Herman Poos) voor als innovatiepromotor namens Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers:

Na ruim vier jaar gewerkt te hebben als manager corporate communicatie ga ik verder in de functie van innovatiepromotor. Als opdracht heb ik meegekregen de organisatie Syntens, die jaarlijks 20.000 adviezen verstrekt aan 13.000 bedrijven in het MKB, nader te positioneren in recessie en het belang en noodzaak van innovatie verder uit te dragen richting politiek en de media.

Afgelopen weken heeft dit tot een aantal concrete acties geleid, die ik graag onder de aandacht wil brengen:

– Maandelijks wordt een videonieuwsbrief voor ondernemers over innoveren naar de relaties van Syntens: www.innovatie-magazine.nl. Het streven is met partners deze nieuwsbrief uit te breiden naar een ondernemingsmagazine. Deze week is de eerste editie van www.ondernemersmagazine.tv mede onder de vlag van minister Maria van der Hoeven (EZ) verstuurd naar 80.000 ondernemers. In deze speciale editie worden praktische tips gegeven over ondernemen in recessie.

– Introductie programma ‘Duurzaam innoveren, doe MEE’ onder leiding van Prins Carlos en ondernemer Ruud Koornstra (Tendris). Bij deze kick off bedachten bijna 100 ondernemers in een dag nieuwe duurzame concepten, zoals geluidshinder omzetten in energie en de werkloze vissersvloot inzetten om petflessen op te vissen in de vervuilde oceaan. Een duurzaam interactief boekje is te zien via: http://syntens.ibrochure-online.nl/duurzaam

– Organisatie van de MKB Innovatie Top 100 op donderdag 14 mei in het voetbalstadion van N.E.C. met als doel het belang van innovatie en de rol en functie van het MKB te vergroten. Op de dag zelf wordt ook een sportinnovatiemarkt georganiseerd. Evenals workshops over virtueel netwerken (Prof. Cor Molenaar), Anders ondernemen in recessie en motiveren van personeel is topsport (basketbalcoach Ton Boot). Zie ook: www.syntens.nl/innovatietop100

– In juni wordt met Rabobank Limburg een pilot gedaan met het initiatief van de “Innovatiefabriek” waarin relaties van banken of accountants inspiratie kunnen opdoen voor vernieuwingen, ook in recessietijd. Na evaluatie zal dit initiatief door Syntens ook aan derden worden aangeboden.

Cor Molenaar: praktisch, maar ook visionair

goffertstadion-3Ook Cor Molenaar spreekt graag op de MKB Innovatie Top 100. Ik heb Cor als bijzonder hoogleraar van de Erasmus Universiteit in het verleden menigmaal horen spreken over emarketing/ecommerce. Hij is een echte visionair, maar kan ook verbanden leggen met praktische toepassingen voor het MKB en grote ondernemingen.
De laatste jaren hebben we ook een gezamenlijke liefde, want we maken beiden deel uit van de adviesraad van N.E.C.. En dat is een tweede reden dat Cor graag optreedt tijdens het jaarlijkse event voor innoverend MKB, want de locatie is het stadion van N.E.C.,.
Ik heb Cor gevraagd vooral te praten op welke wijze het MKB zaken kan doen met en in een virtuele wereld en wat RFID in dat verband kan betekenen. Het bedrijf Badge2Match verzorgt daarbij een concrete toepassing met interactieve badges. De startende onderneming is zo blij met deze kans dat de onderneming deze week via reclamespotjes op BNR Nieuwsradio aankondigt de deelnemers aan de MKB Innovatie Top 100 te voorzien van hun badges.
Bijgaand een video preview van Cor Molenaar over RFID en de kansen voor het bedrijfsleven.