Topsport en Innovatiepark: een gemiste kans voor Nijmegen

Bijna een half jaar heb ik twee dagen in de week als innovatiemanager mijn ziel en zaligheid gestopt in het reanimeren van het plan voor het Topsport en Innovatiepark (TIP) in Nijmegen.

Vorig jaar omstreeks deze tijd kreeg het gemeentebestuur van de raad een laatste kans om de levensvatbaarheid van dit ambitieuze plan voor de sport, het onderwijs (wetenschap) en zorg aan te tonen. Eind 2011 besloot het bestuur het plan niet verder uit te werken omdat de financiële onderbouwing niet toereikend was en enkele partners nog geen sluitende contracten konden of wilden aangaan. De gemeenteraad evalueert deze week het TIP dat een voorgeschiedenis kent van drie jaar.

Los van de teleurstellende uitkomst denk ik dat er enkele lessen getrokken kunnen worden uit de voorbije jaren. De belangrijkste conclusie die ik heb getrokken is dat er vooral vanuit stenen is gedacht en gehandeld. Het huis van de topsport, zoals het TIP ook werd genoemd, leek een doel op zich. Voor het basketbal, volleybal, turnen en judo was inderdaad betere en grotere accommodaties wenselijk, maar N.E.C. verlangde door voortschrijdend inzicht uiteindelijk meer naar modernisering van het eigen stadion dan naar uitbreiding.
Het instituut voor sport en bewegen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) wilde graag een aantrekkelijke vestigingslocatie voor ongeveer 1300 studenten en de overige partners (de ziekenhuizen St Maartenskliniek, CWZ en UMC St Radboud) twijfelden lang over nut en noodzaak om mee te doen.

Het besluit om de stekker uit het TIP te halen was daarom onvermijdelijk en te billijken, maar toch…

Topsport is geen DNA van Nijmegen
Ik geloof nog steeds heilig in een wat gewijzigde opzet die van meerwaarde kan zijn voor de partners, de stad en de regio. Topsport past volgens mij niet in het DNA van de stad Nijmegen. Maar de sectoren zorg en onderwijs zijn wel essentieel voor de economie van Nijmegen.

Ruim een derde van de beroepsbevolking werkt in deze segmenten. Door de unieke kennis te bundelen en te laten samenwerken (het moeilijkste van innovatie!!) kan Nijmegen zijn positie als bakermat van Health Valley in Nederland versterken. Zeker omdat de sector zorg in de ogen van dit kabinet met maximaal vijf procent mag groeien omdat anders de collectieve kosten voor de samenleving op een te hoog niveau komen. De vraag om zorg als gevolg van vergrijzing zal echter significant toenemen. Alleen met radicale innovaties kan uiteindelijk die overheidsdoelstelling worden gerealiseerd.

Campus voor sport en vitaliteit
Vandaar dat ik niet pleitte voor een Topsport en Innovatiepark, maar voor een campus voor sport en vitaliteit waar ruimte en faciliteiten worden geboden om burgers langer fit te laten blijven en of sneller fit te laten worden. En een campus waar sport, zorg, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken.

Sport heeft vanzelfsprekend een cruciale functie bij het vergroten van vitaliteit, maar is daarnaast een voedingsbodem voor (wetenschappelijk) onderzoek om kennis te valoriseren. Sport heeft daarnaast een katalyserende functie voor maatschappij en samenleving. De gemeente faciliteert dit door een topsportaccommodatie aan te bieden op de campus.

Looplab
In amper zes maanden bleek dit concept erg kansrijk. Arbodiensten toonden serieuze interesse. En na lang zoeken en veel praten had ook een zorgverzekeraar serieuze interesse. Maar belangrijker: ook de belangrijkste sportorganisaties in de stad (de loop- en wandelsport) wilden graag meedoen. De inrichting van een looplab met als doel kennis te vergaren hoe de marathon binnen twee uur kan worden gelopen, werd al geopperd. Evenals een oneshop topzorg loket voor de vele internationale atleten die onder contract staan bij Jos Hermes.

Met de gemeente eerst als regisseur, maar later vooral als facilitator denk ik dat een economische impuls aan de stad zou kunnen worden gegeven met de campus voor sport en vitaliteit. Maar belangrijker: Nijmegen zou daarmee investeren in behoud van zijn unieke kennis op het gebied van zorg en onderwijs. Stil staan is immers achteruitgang.

Meest vitale stad
Graag had ik daar ook de ambitie aan verbonden om Nijmegen de meest vitale stad van Nederland te laten zijn. De grootste en belangrijkste werkgevers bleken graag bereid hiervoor een convenant af te sluiten om deze doelstelling waar te maken.

Ik veronderstel dat dit uiteindelijk ook zou hebben geleid tot verhoogde arbeidsproductiviteit en kostenbesparingen in de zorg. Een andere stad wil het initiatief graag overnemen, maar alleen Nijmegen heeft met zijn academische achtergrond, ziekenhuizen en HAN een unieke voedingsbodem voor een dergelijk concept. Een gemiste kans dus.

Mijn nieuwe (innovatie) uitdaging is tip TOP!

Als innovatiepromotor van Syntens Innovatiecentrum heb ik de mooiste baan die ik mij kan wensen. Toch ben ik vereerd en blij dat ik het komende half jaar van mijn werkgever de gelegenheid krijg twee dagen in de week op detacheringsbasis te werken voor de gemeente Nijmegen.
Als innovatiemanager van het Topsport- en Innovatiepark (TIP) heb ik de opdracht gekregen inspirerende verbindingen te leggen tussen sport, onderwijs, zorg en MKB-bedrijfsleven. Dit moet leiden tot een plan waar de gemeenteraad in het voorjaar van 2012 definitief mee instemt. De gemeenteraad gaat daarbij niet over een nacht ijs, want met de totale investering in dit complex is een bedrag gemoeid van ruim 71 miljoen euro.

Innovatieve MKB bedrijvenHet Topsport- en Innovatiepark moet uiteindelijk ruimte bieden aan topsportverenigingen (eredivisiebasketballclub Magixx playing for KidsRights, volleybalvereniging VoCASA, Stichting Topjudo Nijmegen, turnvereniging De Hazenkamp en betaaldvoetbalorganisatie N.E.C.), het instituut sport en bewegen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), medische instellingen (UMC St Radboud, CWZ en St. Maartenskliniek) en innovatieve MKB-bedrijven.

Kenniscentrum
Als al deze partijen daadwerkelijk gaan samenwerken dan ontstaat in de Goffert een uniek kenniscentrum op het gebied van gezondheid en (top)sport. Maar er wordt ook een bron aan (medische/sport) innovaties gecreëerd. Met een tweet en een simpele aanpassing van mijn Linkedinprofiel heb ik al tal van inspirerende reacties gekregen van ondernemers en instellingen die graag een bijdrage willen leveren aan het realiseren van deze ambitie in Nijmegen. Een bijzondere geste kwam ook van een automerk (Toyota) die een dag lang op alle mogelijke zenders mij feliciteerde met deze functie in de vorm van een commercial. Erg grappig.

Om mij volledig te concentreren op deze taak leg ik mijn onbezoldigde taak als lid van de adviesraad van N.E.C. neer. N.E.C. wordt bovendien de toekomstige hoofdhuurder als betaald voetbalorganisatie en heeft ook een groot belang bij het TIP. Samen met het stadion van Heracles kent de Goffert de hoogste bezettingsgraad. Uitbreiding is daarom dringend gewenst. Ter afsluiting van mijn rol bij N.E.C. heb ik nog wel voor een speciale N.E.C.-krant afgelopen weken de aankopen Melvin Platje, Stef Nijland, Nick van der Velde en Ryan Koolwijk in het trainingskamp in Zeeland geïnterviewd.

Jonglerend interviewen
Als ex-sportjournalist wilde ik het weer eens anders aanpakken dan gebruikelijk, bv door gebruik te maken van sociale media. De spelers heb ik daarvoor jonglerend gedurende een minuut ondervraagd. Geeft weer eens een ander beeld van een speler. En de beelden verspreiden zich inmiddels viraal over het web.

Jongleren met Melvin Platje

Jongleren met Stef Nijland

Jongleren met Ryan Koolwijk