Met onbewust gedrag verander je pas echt!

Ben ’MBA in een dag’ Tiggelaar was deze week keynote speaker op het slotevenement van Growth Experience voor snelgroeiende bedrijven van Port4growth, Baak Blue en Syntens.

Ben Tiggelaar wilde een groep van bijna 100 ambitieuze ondernemers sprankelend 2011 laten afsluiten, maar eigenlijk overheerste bij mij een ander gevoel: Tiggelaar veegde in mijn ogen de vloer aan met alle verandermanagers die fusies, reorganisaties, metamorfoses, transities en andere mindshifts faciliteren en implementeren.

,,Kleine acties hebben meer impact dan grote beslissingen’’, zo relativeerde hij grootscheepse veranderingen. Volgens Tiggelaar gaat het fout omdat we ons te veel richten op de resultaten. We vergeten vervolgens te kijken naar welk gedrag daar bij hoort.

Effectiever is eerst het eigen gedrag van ondernemers te managen in combinatie met dat van medewerkers. Dat is pas echt de sleutel naar succes (groei), aldus Tiggelaar.

Een andere ontluisterende wetenschappelijke conclusie is dat bij veranderingen maar in 5% de gevallen sprake is van bewust, gepland gedrag. In minimaal 95% gaat het om onbewust gedrag dat automatisch, spontaan tot stand komt.

Dat onbewuste gedrag kan worden gestimuleerd door waardering, beloning, onderlinge hulp en het boeken van vooruitgang. Maar ook door het permanent meten van progressie.

Volgende crisis wordt arbeidsmarktkrapte

landgoed-horstenRegeren is vooruitzien. Dat geldt ook voor innovatie op het gebied van arbeidsmarkt, zo leerde ik tijdens een bijeenkomst van Growth Experience, een initiatief om snel groeiende bedrijven te ondersteunen bij hun ambitie.

Op landgoed de Horst legde Wim Davidse (futurist, econoom, onderzoeker, trendwatcher en directeur Dzjeng) uit dat we ons geen zorgen moeten maken over de huidige werkloosheid, maar over de arbeidsmarktkrapte; vooral in de zorg en de maakindustrie en later ook bij de overheid wordt dit een nijpend probleem.

Schaarste aan hoogopgeleiden
De schaarste aan grondstoffen breidt zich uit tot beperking van de productiemogelijkheden omdat we niet meer kunnen groeien door een gebrek aan arbeidskrachten. Davidse, in het verleden directeur strategie & organisatie bij Vedior personeeldiensten, houdt ons met een eenvoudige rekensom voor dat het aantal hoogopgeleiden eerder afneemt dan toeneemt als gevolg van de vergrijzing. En juist aan deze categorie werknemers hebben we grote behoefte omdat we worden geconfronteerd met hyper-gemotiveerde, supercompetente en megagrote mondiale concurrenten.

Hoge arbeidsparticipatie in ons land
Ongeveer 40% van onze personeelsbestanden is momenteel ouder dan 45 jaar, zo’n 12% is ouder dan 55%. Dit jaar beginnen de babyboomers in steeds grotere aantallen de arbeidsmarkt te verlaten. Dat zal leiden tot een enorme vervangingsvraag naar arbeid. Zelfs bij matige economische vooruitzichten zal de vervangingsvraag al leiden tot spanningen op de arbeidsmarkt.

Ook de mensen op de reservebank (wia / vh wao en ww) kunnen dit tekort niet opvangen, zo voorziet Davidse. De bruto arbeidsparticipatie in ons land is met ruim 70 procent al erg hoog en wordt in Europa alleen overtroffen door Zwitserland en de Scandinavische laden.

Bedrijven die willen vooruitkijken- en dat speelt vooral bij snelle groeiers die anticiperen op de toekomst!, staan daarom voor grote uitdagingen om hun mensen te vinden, binden en boeien. Davidse vat het samen met Vinden, Verleiden, Vasthouden en Vitaliseren.

In bijgaand bloginterview gaat hij dieper in op de komende arbeidsmarktcrisis en de kansen voor hoger- en lageropgeleiden!