Dromen van innovaties

Ook dit jaar heb ik mij weer voorgenomen enkele dromen waar te maken. Het uitgeven van het literair-journalistiek tijdschrift Hotel Flora over mijn geboortedorp Hillegom zonder een euro budget met crowdfunding is nu achter de rug. En het resultaat mag er zijn.

Mijn tweede droom ‘de introductie van koopdelen’ staat nog in de kinderschoenen, maar het heeft er wel toe geleid dat ik voor 25 euro per maand mede huur-eigenaar ben geworden van een prachtige bijna monumentale boot. Juist in tijden van crisis moet je leniger en creatiever worden met minder financiële mogelijkheden. En dan blijkt er veel meer mogelijk dan je denkt.

Voor dit jaar wil ik onder de vlag van Syntens Innovatiecentrum en met enkele collega’s de volgende ambities proberen waar te maken:
– Ontwikkeling van Spacefood. Over enkele jaren schieten tienduizenden ruimtetoeristen het heelal in. Het eerste ruimtevaarthotel is eerder aan de orde dan we nu ons kunnen voorstellen.
– Alternatieve bedenken nu de leegstand van kantoorruimte een plaag dreigt te worden. Veertig procent van de kantoren in Amsterdam staat al leeg. De dreiging van een spookstad als Detroit is nabij.
– Elkaar helpen op basis van passie, kennis en talent (als nieuwe vorm van kennisdelen binnen organisaties).

Spacefood
Op donderdag 3 mei komen ondernemers uit de foodsector en enkele vertegenwoordigers uit de kenniswereld bij elkaar in Nieuwegein om te praten over spacefood. Aanmelden is nog mogelijk via deze link. De International Space Transport Association (ISTA) is bereid de plannen later verder uit te werken met geïnteresseerde ondernemers. ISTA is een netwerkorganisatie die nauwe contacten onderhoudt met de vermaarde Skolkovo Foundation in Rusland. Syntens werkt daaarnaast samen met het platform van The Crowds om te komen tot een community die eerst in beslotenheid en later in alle openheid gaat werken aan deze plannen.

Leegstand
Het aanpakken en bestrijden van leegstand lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het allerminst. Vele (MKB) ondernemingen hebben goede oplossingen voor alternatieve verdienmodellen (van tijdelijke studentenhuisvesting tot het meerlaags kweken van groente) maar de urgentie van vernieuwen is nog niet groot genoeg.
Gemeenten hebben vaak zelfs behoefte aan de uitgifte van nieuwe bouwlocaties om daarmee de lege gemeentekas te kunnen spekken. Tot slot voelen onroerend goedbeheerders er weinig voor hun dure stenen vervroegd af te schrijven. Leegstand is vaak goedkoper.

Niet bewegen is echter geen optie. In Rotterdam wordt al juridisch getoetst of er nieuwe kantoorflats in het centrum van de stad mogen worden gebouwd, terwijl er sprake is van overschot.
Ook de dreiging dat Onroerend Zaakbelasting wordt geheven bij eigenaars van lege kantoren kan een probaat aanleiding zijn voor noodgedwongen innovatie. De bouwsector zal er bij geholpen zijn….

Kennisdelen
Bij het afsluitende congres van Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) kwam ik aanraking met de Talent Toolkit. Het is eigenlijk een vorm van een marktplaats van aanbieders van talent, kennis en kunde en bedoeld voor mensen in organisaties met specifieke vragen en wensen. Door het toe passen in bedrijven of organisaties bevorder je de talentontwikkeling en de passie die mensen voor bepaalde onderwerpen hebben, maar het zorgt ook voor onderlinge verbondenheid en cohesie.

Het lijkt mij fantastisch het idee toe te passen op de toekomstige ondernemingspleinen als eerste vorm van samenwerking tussen de medewerkers van Syntens en de Kamer van Koophandel, maar ook tussen de deelnemers aan de MKB Innovatie Top 100. Ik beschouw de Talent Toolkit als een vorm van kennisdelen2.0 en wat is er leuker dan anderen te mogen helpen met vernieuwen?!
Wordt vervolgd dus!

Hoe financier je een droom?

Ik probeer mij permanent te verwonderen en mijn eigen dromen te laten uitkomen. Dat heeft al geleid tot een fanclub voor een ondernemer die ik inmiddels tot mijn beste vrienden kan rekenen (www.hansblokzijl.nl), maar ook tot de oprichting van het 1 april genootschap Rien van Nunen, dat bestaat uit 16 journalisten die in Hillegom zijn opgegroeid.

Ze woonden allemaal in dit dorpje in de Bollenstreek en in de tijd dat acteur Rien van Nunen daar ook woonde en landelijke bekendheid genoot als Toon Stiefbeen en burgemeester in Swiebertje. Alleen al uit mijn klas op de lagere school zijn er drie jongens uiteindelijk journalist geworden.

Als mede oprichter van dit genootschap heb ik dit jaar het plan opgevat een literair-journalistiek boekje over Hillegom uit te geven op 1 april 2012. Maar hoe financier je zo’n droom? We schrijven het boek belangeloos, maar de kosten van de drukker moeten we vooraf gefinancierd hebben.

Sinds deze maand maak ik daarom gebruik van een nieuw fenomeen om geld uit de samenleving op te halen: crowdfunding. Niet een financiële instelling als een bank, maar de gemeenschap steunt je dan.

Wij proberen 200 aandelen van 15 euro via onze speciale website http://hotel-flora.paypool.nl/ op te halen. Het aandeel geeft recht op een fysiek aandeel, het boekje zelf en het bijwonen van een talkshow Frenk der Frenken waarin de uitgave wordt gepresenteerd. En mocht er onverhoeds nog geld overblijven, dan wordt er dividend uitgekeerd in de vorm van een korting op de volgende uitgave in 2013.

Hotel Flora“, de voorlopige werktitel maar ook de vaste pleisterplaats van het 1 april genootschap Rien van Nunen, geeft een andere kijk op het leven in een dorp, in dit geval Hillegom. Het is daarnaast ook curieus dat zoveel journalisten hier zijn opgegroeid. Onder wie tv-maker Frenk van der Linden, Quote-oprichter Peter van der Klugt, Paroolscribent Frenk der Nederlanden en Volkskrantjournalist John Schoorl. Is Hillegom wellicht het Volendam voor de journalistiek? “Hotel Flora” probeert er een antwoord op te geven.

En mocht je interesse hebben, schroom dan niet ons te steunen met de aanschaf van een aandeel van 15 euro. Meer informatie over het 1 april genootschap Rien van Nunen is te zien via ons weblog.