Jan Bommerez laat je tussen de bomen het bos weer zien

Tussen de bedrijven door (mijn weblog was gekraakt, reddingsactie rondom Syntens, bizz inspiratietour in showrooms van Mercedes Benz, inspiratie-avond voor de politiek met het Kabinet van Vernieuwing enz) heb ik deze week ook even mijn accu laten opladen op de energiedag van de MKB Krachtcentrale, een programma van Syntens en het NCSI om bedrijven slimmer te laten werken.

Ondanks het winterse weer zat het hoogspanningslab KEMA in Arnhem ’s ochtends vroeg al tjokvol en zaten de honderden ondernemers op het puntje van hun stoel bij de lezing van Jan Bommerez. Gelukkig is zijn volledige lezing en presentatie og na te zien, want bijna elke zin sloeg in als krater en gaf stof tot nadenken.

Een paar zinnen die door mijn hoofd blijven zingen:
Je hersenen kijken naar problemen, maar die moet je loslaten. Ontleren is beter dan leren

Een idee kan meer opleveren dan een leven lang hard werken

Lineair denken is achterhaald. Ontwikkelingen gaan veel sneller. Wie had ruim een jaar geleden kunnen voorspellen dat Facebook binnen drie jaar groter zou zijn dan Google?

Een manager is een coördinator tussen verbindingen en geen chef meer!

Organisatie gaan kapot aan gesprekken die niet worden gevoerd. Als het niet goed gaat, wint cultuur het altijd van strategie. Leiders met emotionele energie zijn de winnaars van morgen.

Jan Bommerez, die sinds 1995 in Californie woont en werkt, haalde ook een prachtige case aan van een bedrijf dat boven zichzelf uitsteeg. IcyHot (omzet: ca 20.000 dollar) zag zijn omzet na een jaar stijgen naar 13 miljoen dollar door niet verkochte reclameblokken bij een tv station op te kopen met als tegenprestatie dat de eerste winst per verkocht product voor het station zou zijn. Dat legde zowel het medium als IcyHot geen windeieren. Op basis van de inkomsten uit herhalingsaankopen boekte het bedrijf daarna recordomzetten….

Na afloop mocht ik Jan Bommerez, auteur van tal van bestsellers (o.a. Kun je een rups leren vliegen? en Door de bomen het bos zien) even spreken. Ik vond dat een voorrecht na zijn lezing.