Watergas, het onderzoeken waard!

watergasWatergas (HHO), het onderzoeken waard. Dat zou de slogan kunnen zijn van de volgende stap van ir. Caspar Pompe in zijn ontdekkingstocht of deze stof implodeert of explodeert. Eind november heb ik hier voor het eerst over geblogd en dat heeft geleid tot vele reacties. Tal van bedrijven hebben al interesse getoond of deze gas kan leiden tot minder emissie uitstoot en een hoger rendement van de brandstofmotor van een (vracht)auto.

Mijn collega Rene de Groot heeft Caspar Pompe in contact gebracht met het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen van Syntens. Daarnaast is Jeu ten Wolde als expert op het gebied van nieuwe energie voorgedragen als voorzitter van de raad van advies van de stichting watergas.
Donderdag 17 juni wordt onder de vlag van Syntens en Innovatie.nl een mini symposium georganiseerd in het Innovatiehuis in Nieuwegein. Aanmelden is nog mogelijk.

Afhankelijk van de uitkomst en intenties van de deelnemers wordt gekeken of een vervolg onderzoek voor de transportsector en watergasvlam toepassingen (oa lassen snijden) gewenst is.

Het topinstituut Wetsus, TNO, maar ook het aan de HAN automotive gelieerde onderzoeksbureau ARLA hebben op voorhand gezegd onderzoek te zullen doen. In bijgaand filmpje meer informatie over toepassing van watergas, ook wel knalgas genoemd in de volksmond. Daarnaast legt Geert van der Wal van ARLA de opzet van het onderzoek op de Hoge School Arnhem Nijmegen uit.