Ruimte voor voedsel waar je van opknapt in het ziekenhuis

ruimtevaart-man-in-spaceNa mijn besluit te stoppen met de organisatie van de MKB Innovatie Top 100 krijg ik de kans na te denken over andere dromen. En die heb ik genoeg!
Een daarvan is de ontwikkeling van ruimtevaartvoedsel. Twee jaar geleden bedacht ik dat de kennis in de ruimtevaart (met name rondom gewichtloosheid) zou kunnen leiden tot nieuwe medische inzichten.

Roel Vonk, hoogleraar medische voedingsleer (Universitair medisch centrum Groningen), internist/intensivist Dr. Arthur van Zanten (Ziekenhuis Gelderse Vallei, het voedingsziekenhuis van Nederland), ISTA (een commercieel netwerkorganisatie voor Russische ruimtevaart) en enkele MKB ondernemingen waaronder Koppert Cress raakten snel enthousiast.

Wetenschappelijke publicatie
Inmiddels heeft een wereldconcern voor voeding laten weten deze optie nader te willen onderzoeken. In het voorjaar moet dit leiden tot een wetenschappelijke publicatie over spiermassa verlies bij (IC) patiënten. Als initiatiefnemer onderzoek ik nu de mogelijkheden niet alleen kennis maar ook middelen te verzamelen voor nader onderzoek. Speerpunt hierbij wordt samenwerking met de vermaarde Skolkovo Foundation in Rusland.

0a70771Onlangs bezocht ik ter voorbereiding op een mogelijk vervolg Arthur van Zanten (foto), die al diverse internationale presentaties over voeding op zijn naam heeft staan. Met de astronaut als rolmodel kunnen we waarde creatie realiseren voor patiënten op een intensive care afdeling, zo is zijn overtuiging. Patiënten op een Intensive Care verliezen vaak in zeer korte tijd aanzienlijke spiermassa met als gevolg dat het herstel moeizamer en langzamer verloopt en zelfs de overlevingskansen verslechteren. Wat zou het daarom mooi zijn wanneer we de kennis en ervaring op het gebied van gewichtloosheid in de ruimte die immers ook leidt tot spiermassaverlies in de medische sector kunnen toepassen voor de aller ziekste patiënten?

Leren van astronauten
Interessant is exact te weten hoe en wanneer spieratrofie ontstaat. Door gebrek aan beweging, langdurige (bed)rust worden spieren dunner en treedt krachtverlies op. In de ruimtevaart hebben astronauten gedurende een lange periode te maken met beperkte bewegingsruimte, gebrek aan zwaartekracht en vaak eenzijdige voeding. Van Zanten denkt daar veel van te kunnen leren. Daarnaast zijn verstoringen in dag- en nachtritme en het effect van gewichtloosheid op het menselijk brein uitdagende onderzoeksdomeinen. Het Donders Instituut in Nijmegen doet daar reeds onderzoek naar.

De ambitie is inzicht te krijgen hoe met fysieke interventies en verrijking van voedsel IC-patiënten sneller en beter kunnen laten herstellen. Dit lijkt Science Fiction, maar de betrokken wetenschappers zijn er van overtuigd dat de expertise uit de ruimtevaart ons verder kan helpen.

Voeding ‘at your request’
In Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is al positieve ervaringen opgedaan met een a la carte voedingsconcept “At Your Request” waarbij patiënten door roomservice snel vers bereide maaltijden geleverd krijgen en bewuster en beter eten. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is het eerste ziekenhuis in Europa dat dit concept heeft geïntroduceerd. Op dat vlak wordt ook nauw samengewerkt met de Wageningen Universiteit met als centrale thema’s (top)sport, voeding en bewegen.

UnknownArthur van Zanten en Roel Vonk (foto) dagen nog meer ondernemingen en kennisinstellingen uit met ons mee te doen. De maatschappelijke impact om mensen sneller en beter te laten genezen is groots en dankbaar. Samenwerking tussen medisch zorg en ruimtevaart kan wat on betreft een grote vlucht gaan nemen! Ik droom verder en werk er graag verder aan mee!

Dromen van innovaties

Ook dit jaar heb ik mij weer voorgenomen enkele dromen waar te maken. Het uitgeven van het literair-journalistiek tijdschrift Hotel Flora over mijn geboortedorp Hillegom zonder een euro budget met crowdfunding is nu achter de rug. En het resultaat mag er zijn.

Mijn tweede droom ‘de introductie van koopdelen’ staat nog in de kinderschoenen, maar het heeft er wel toe geleid dat ik voor 25 euro per maand mede huur-eigenaar ben geworden van een prachtige bijna monumentale boot. Juist in tijden van crisis moet je leniger en creatiever worden met minder financiële mogelijkheden. En dan blijkt er veel meer mogelijk dan je denkt.

Voor dit jaar wil ik onder de vlag van Syntens Innovatiecentrum en met enkele collega’s de volgende ambities proberen waar te maken:
– Ontwikkeling van Spacefood. Over enkele jaren schieten tienduizenden ruimtetoeristen het heelal in. Het eerste ruimtevaarthotel is eerder aan de orde dan we nu ons kunnen voorstellen.
– Alternatieve bedenken nu de leegstand van kantoorruimte een plaag dreigt te worden. Veertig procent van de kantoren in Amsterdam staat al leeg. De dreiging van een spookstad als Detroit is nabij.
– Elkaar helpen op basis van passie, kennis en talent (als nieuwe vorm van kennisdelen binnen organisaties).

Spacefood
Op donderdag 3 mei komen ondernemers uit de foodsector en enkele vertegenwoordigers uit de kenniswereld bij elkaar in Nieuwegein om te praten over spacefood. Aanmelden is nog mogelijk via deze link. De International Space Transport Association (ISTA) is bereid de plannen later verder uit te werken met geïnteresseerde ondernemers. ISTA is een netwerkorganisatie die nauwe contacten onderhoudt met de vermaarde Skolkovo Foundation in Rusland. Syntens werkt daaarnaast samen met het platform van The Crowds om te komen tot een community die eerst in beslotenheid en later in alle openheid gaat werken aan deze plannen.

Leegstand
Het aanpakken en bestrijden van leegstand lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het allerminst. Vele (MKB) ondernemingen hebben goede oplossingen voor alternatieve verdienmodellen (van tijdelijke studentenhuisvesting tot het meerlaags kweken van groente) maar de urgentie van vernieuwen is nog niet groot genoeg.
Gemeenten hebben vaak zelfs behoefte aan de uitgifte van nieuwe bouwlocaties om daarmee de lege gemeentekas te kunnen spekken. Tot slot voelen onroerend goedbeheerders er weinig voor hun dure stenen vervroegd af te schrijven. Leegstand is vaak goedkoper.

Niet bewegen is echter geen optie. In Rotterdam wordt al juridisch getoetst of er nieuwe kantoorflats in het centrum van de stad mogen worden gebouwd, terwijl er sprake is van overschot.
Ook de dreiging dat Onroerend Zaakbelasting wordt geheven bij eigenaars van lege kantoren kan een probaat aanleiding zijn voor noodgedwongen innovatie. De bouwsector zal er bij geholpen zijn….

Kennisdelen
Bij het afsluitende congres van Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) kwam ik aanraking met de Talent Toolkit. Het is eigenlijk een vorm van een marktplaats van aanbieders van talent, kennis en kunde en bedoeld voor mensen in organisaties met specifieke vragen en wensen. Door het toe passen in bedrijven of organisaties bevorder je de talentontwikkeling en de passie die mensen voor bepaalde onderwerpen hebben, maar het zorgt ook voor onderlinge verbondenheid en cohesie.

Het lijkt mij fantastisch het idee toe te passen op de toekomstige ondernemingspleinen als eerste vorm van samenwerking tussen de medewerkers van Syntens en de Kamer van Koophandel, maar ook tussen de deelnemers aan de MKB Innovatie Top 100. Ik beschouw de Talent Toolkit als een vorm van kennisdelen2.0 en wat is er leuker dan anderen te mogen helpen met vernieuwen?!
Wordt vervolgd dus!

Onbegrensd zakendoen in de ruimte

Onlangs heb ik even mijn fantasie de vrije loop laten gaan over commerciële ruimtevaart.

Volgens Ronald Heister liggen in het heelal (op slechts 100 km vliegen!) ongekende mogelijkheden voor MKB-ondernemingen. Als space-agent van Richard Branson (Virgin) voor de Benelux heeft hij al de eerste tien tickets voor een ruimtevaartreis a raison van 200.000 dollar verkocht.

En letterlijk heeft hij zelf ook het gat in de markt gevonden met zijn internationale belangenvereniging International Space Transport Association (Istaspace). Het hoofdkwartier van deze organisatie is gevestigd in Den Haag en kent inmiddels vijftig leden uit ruim veertig verschillende landen. De sector waar 120 miljard dollar in omgaat, wordt in rap tempo geprivatiseerd en dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden, kansen en .. wetten.

,,De commerciële ruimtevaart staat nog in de kinderschoenen. Evenals toekomstige ruimtevaarthotels. Maar wat te denken van ruimtehavens die de komende jaren worden gebouwd? En wet- en regelgeving waar nieuwe kennis voor opgebouwd moet worden. Of passagiers die worden voorbereid en getraind voor een vlucht. De verschillende business units van Istaspace spelen op deze behoeften in’’, zo schetst Taras Ploshchansky, directeur juridische zaken, de nieuwe ontwikkelingen in het space- en experiencecenter dat op 8 april officieel wordt geopend.

De eerste opdracht voor een haalbaarheidstudie voor een astronautentrainingscentrum in Lelystad heeft Istaspace al binnen. Maar ook het vervoer van vracht is nabij. Director-general Heister: ,,Onze slogan wordt: Uw pakket komt eerder aan dat u deze hebt verstuurd.

,,Straks vlieg je in nog geen twee uur van de ene naar de andere kant van de aarde. De tijd van conventionele raketten is voorbij. Bij zo’n lancering wordt net zoveel energie verbruikt als in New York met omliggende streken in een lang weekeinde. Dat is maatschappelijk gezien niet meer acceptabel. Een ruimtevaartschip verbruikt net zoveel energie als een vliegtuig gedurende de vlucht van New York naar Londen.’’

(Istaspace is een van de 235 genomineerde ondernemingen voor de MKB Innovatie Top 100, die op donderdag 26 mei in Utrecht bekend wordt gemaakt).

In onderstaand filmpje licht Ronald Heister zijn organisatie nog nader toe.