Dromen van innovaties

Ook dit jaar heb ik mij weer voorgenomen enkele dromen waar te maken. Het uitgeven van het literair-journalistiek tijdschrift Hotel Flora over mijn geboortedorp Hillegom zonder een euro budget met crowdfunding is nu achter de rug. En het resultaat mag er zijn.

Mijn tweede droom ‘de introductie van koopdelen’ staat nog in de kinderschoenen, maar het heeft er wel toe geleid dat ik voor 25 euro per maand mede huur-eigenaar ben geworden van een prachtige bijna monumentale boot. Juist in tijden van crisis moet je leniger en creatiever worden met minder financiële mogelijkheden. En dan blijkt er veel meer mogelijk dan je denkt.

Voor dit jaar wil ik onder de vlag van Syntens Innovatiecentrum en met enkele collega’s de volgende ambities proberen waar te maken:
– Ontwikkeling van Spacefood. Over enkele jaren schieten tienduizenden ruimtetoeristen het heelal in. Het eerste ruimtevaarthotel is eerder aan de orde dan we nu ons kunnen voorstellen.
– Alternatieve bedenken nu de leegstand van kantoorruimte een plaag dreigt te worden. Veertig procent van de kantoren in Amsterdam staat al leeg. De dreiging van een spookstad als Detroit is nabij.
– Elkaar helpen op basis van passie, kennis en talent (als nieuwe vorm van kennisdelen binnen organisaties).

Spacefood
Op donderdag 3 mei komen ondernemers uit de foodsector en enkele vertegenwoordigers uit de kenniswereld bij elkaar in Nieuwegein om te praten over spacefood. Aanmelden is nog mogelijk via deze link. De International Space Transport Association (ISTA) is bereid de plannen later verder uit te werken met geïnteresseerde ondernemers. ISTA is een netwerkorganisatie die nauwe contacten onderhoudt met de vermaarde Skolkovo Foundation in Rusland. Syntens werkt daaarnaast samen met het platform van The Crowds om te komen tot een community die eerst in beslotenheid en later in alle openheid gaat werken aan deze plannen.

Leegstand
Het aanpakken en bestrijden van leegstand lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het allerminst. Vele (MKB) ondernemingen hebben goede oplossingen voor alternatieve verdienmodellen (van tijdelijke studentenhuisvesting tot het meerlaags kweken van groente) maar de urgentie van vernieuwen is nog niet groot genoeg.
Gemeenten hebben vaak zelfs behoefte aan de uitgifte van nieuwe bouwlocaties om daarmee de lege gemeentekas te kunnen spekken. Tot slot voelen onroerend goedbeheerders er weinig voor hun dure stenen vervroegd af te schrijven. Leegstand is vaak goedkoper.

Niet bewegen is echter geen optie. In Rotterdam wordt al juridisch getoetst of er nieuwe kantoorflats in het centrum van de stad mogen worden gebouwd, terwijl er sprake is van overschot.
Ook de dreiging dat Onroerend Zaakbelasting wordt geheven bij eigenaars van lege kantoren kan een probaat aanleiding zijn voor noodgedwongen innovatie. De bouwsector zal er bij geholpen zijn….

Kennisdelen
Bij het afsluitende congres van Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) kwam ik aanraking met de Talent Toolkit. Het is eigenlijk een vorm van een marktplaats van aanbieders van talent, kennis en kunde en bedoeld voor mensen in organisaties met specifieke vragen en wensen. Door het toe passen in bedrijven of organisaties bevorder je de talentontwikkeling en de passie die mensen voor bepaalde onderwerpen hebben, maar het zorgt ook voor onderlinge verbondenheid en cohesie.

Het lijkt mij fantastisch het idee toe te passen op de toekomstige ondernemingspleinen als eerste vorm van samenwerking tussen de medewerkers van Syntens en de Kamer van Koophandel, maar ook tussen de deelnemers aan de MKB Innovatie Top 100. Ik beschouw de Talent Toolkit als een vorm van kennisdelen2.0 en wat is er leuker dan anderen te mogen helpen met vernieuwen?!
Wordt vervolgd dus!

Jan Bommerez laat je tussen de bomen het bos weer zien

Tussen de bedrijven door (mijn weblog was gekraakt, reddingsactie rondom Syntens, bizz inspiratietour in showrooms van Mercedes Benz, inspiratie-avond voor de politiek met het Kabinet van Vernieuwing enz) heb ik deze week ook even mijn accu laten opladen op de energiedag van de MKB Krachtcentrale, een programma van Syntens en het NCSI om bedrijven slimmer te laten werken.

Ondanks het winterse weer zat het hoogspanningslab KEMA in Arnhem ’s ochtends vroeg al tjokvol en zaten de honderden ondernemers op het puntje van hun stoel bij de lezing van Jan Bommerez. Gelukkig is zijn volledige lezing en presentatie og na te zien, want bijna elke zin sloeg in als krater en gaf stof tot nadenken.

Een paar zinnen die door mijn hoofd blijven zingen:
Je hersenen kijken naar problemen, maar die moet je loslaten. Ontleren is beter dan leren

Een idee kan meer opleveren dan een leven lang hard werken

Lineair denken is achterhaald. Ontwikkelingen gaan veel sneller. Wie had ruim een jaar geleden kunnen voorspellen dat Facebook binnen drie jaar groter zou zijn dan Google?

Een manager is een coördinator tussen verbindingen en geen chef meer!

Organisatie gaan kapot aan gesprekken die niet worden gevoerd. Als het niet goed gaat, wint cultuur het altijd van strategie. Leiders met emotionele energie zijn de winnaars van morgen.

Jan Bommerez, die sinds 1995 in Californie woont en werkt, haalde ook een prachtige case aan van een bedrijf dat boven zichzelf uitsteeg. IcyHot (omzet: ca 20.000 dollar) zag zijn omzet na een jaar stijgen naar 13 miljoen dollar door niet verkochte reclameblokken bij een tv station op te kopen met als tegenprestatie dat de eerste winst per verkocht product voor het station zou zijn. Dat legde zowel het medium als IcyHot geen windeieren. Op basis van de inkomsten uit herhalingsaankopen boekte het bedrijf daarna recordomzetten….

Na afloop mocht ik Jan Bommerez, auteur van tal van bestsellers (o.a. Kun je een rups leren vliegen? en Door de bomen het bos zien) even spreken. Ik vond dat een voorrecht na zijn lezing.