Angst voor een bomenepidemie

Wie is er verantwoordelijk voor verder onderzoek naar de epidemie die bomen bedreigt? Volgens de Bomenwacht heeft al bijna 70 procent (!) van de bomen last van bastknobbels (zie foto), scheuringen, bloedingen en afsterving.

De wetenschap, overheid, groensector en het bedrijfsleven verwijzen naar elkaar wie de handschoen moet oppakken. Eerste onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de klokkenluider (gemeente Alphen aan den Rijn), duiden er op dat het niet gaat om biologische factoren die leiden tot deze afwijkingen.

Hoogfrequente elektromagnetische velden en ultra fijnstof lijken de belangrijkste oorzaken. Onlangs kwamen lokale overheden en de groen sector bij elkaar om in Bomencentrum Nederland verder te praten over het effect van elektromagnetische straling op bomen.

Dr Andre van Lammeren van de Universiteit van Wageningen (plantencelbiologie) vertelde toen hoe hij in twee klimaatscellen 25 essen onder gelijke omstandigheden heeft gevolgd. In de ene kas stonden zes wifi routers van 100mwatt en de andere geen. In enkele maanden tijd waren de essen in de kas met de wifi aansluiting aanzienlijk aangetast en verkleurden de bladeren.

Het verband tussen straling en aantasting van de bomen is hiermee nog niet onomstotelijk bewezen, aldus Van Lammeren, maar vervolgonderzoek is zeer gewenst. Niek van ’t Wout, beleidsmedewerker groen in de gemeente Alphen aan den Rijn en de ontdekker van het nieuwe fenomeen, constateerde dat bomen die dichter bij een zendmast staan in zijn gemeente aanzienlijk minder gezond zijn.

,,En dit kan gaan om serieus geld als deze ziekte zich verder verspreidt en ontwikkelt. In Alphen aan den Rijn zijn al 400 kastanjebomen gesneuveld. Als er uiteindelijk 1200 zijn vervangen, dan is daar 1,2 miljoen gulden met deze operatie gemoeid. Dat is veel geld voor een doorsnee gemeente’’, zo becijfert Van ‘t Wout de impact. Hij hoopt en rekent voor vervolg onderzoek op steun van andere gemeenten, bij voorkeur via de VNG, het ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie, maar ook vanuit het bedrijfsleven. In onderstaand filmpje licht Van ’t Wout zijn zorg verder toe en de wens dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt om de kwaliteit van de leefomgeving serieus te nemen.