Nieuwe verbindingen, inspiratie voor innovatie

omslagDeze maanden zijn heerlijk om te genieten van vakantie, maar ook op weer eens aan zelfreflectie te doen en het maken van nieuwe plannen. Een van mijn vele voornemens is aan de slag te gaan met het inspiratieboek voor innovatie dat mijn collega’s Peter Koudstaal en Greetje Bijloo hebben geschreven.

Het boek Nieuwe verbindingen geeft inzicht in trends en ontwikkelingen richting 2025, gebaseerd op de Maslow behoeften. Producten en diensten gaan in een rap tempo steeds sneller veranderen door vergrijzing, noodzaak van verduurzaming en nieuwe (internationale) machtsverhoudingen. Onzekerheid wordt een zekerheid. Vergaarde kennis is historie, maar nieuwe kennis snel en direct toepassen wordt een hit! En dat vergt veel van ons.

Deze ontwikkeling biedt natuurlijk ook kansen voor ondernemende mensen. Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, zal zich daarbij in toenemende mate richten op ondernemers die kennis willen delen en bereid zijn samen te werken. Syntens kan daarbij voor verbindingen zorgen tussen ondernemers, maar ook met kennisinstellingen. Want (te) veel kennis blijft nu onbenut op de plank liggen.

Graag ga ik de uitdaging aan dit ook te concretiseren. De volgende stappen heb ik ondernomen:
1) Als vertrekpunt neem ik de trend Lang gezond willen leven. De samenleving vergrijst, maar de zorg wordt onbetaalbaar. Die ontwikkeling schreeuwt om vernieuwingen.
2) De zomer heb ik benut om Edwin A. ter Velde te benaderen als ondernemende motor van deze nieuwe verbindingen. Edwin is een innovator pur sang die graag samenwerkt en zijn kennis en netwerk wil delen. Hij heeft in korte tijd een klein imperium gebouwd met o.a. AuraPortal en Censys. Zijn bedrijven zijn gehuisvest in een schitterend pand in Houten waar hij veel expertise heeft opgebouwd met domoticatoepassingen in woon-, en werk- en zorgomgeving. Maar onder hetzelfde dak zit ook Jadim dat medische diensten levert.
3) Vervolgens hebben we als doel gesteld hoe we nieuwe producten en diensten kunnen creëren die voor substantiële kostenbesparingen in de zorg kunnen leiden, maar ook de zorg betaalbaar houden voor hulpbehoevende mensen die leven van een minimumuitkering.
4) In september willen we met een groep ondernemers, maar ook met representatieve vertegenwoordigers die in deze zorgketen actief zijn bij elkaar komen voor een kennismaking en brainstorm. We zijn er op voorhand van overtuigd dat dit gaat leiden tot nieuwe verbindingen. Edwin stelt op voorhand zijn expertisecentrum beschikbaar.
5) Afgelopen weken heb ik al enkele ondernemers en bestuurders geprikkeld die geïnteresseerd zijn om mee te praten en te denken. Heb je ook zin, schroom niet te reageren. Wordt vervolgd dus!

En wil je zelf er mee aan de slag? Digitaal is het boek alvast te lezen, maar uiteraard ook nog ouderwets te koop. Of volg een workshop over dit thema via Syntens. En ook onderstaand filmpje geeft al nieuwe inzichten en inspiratie!

Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor innovatie from Syntens on Vimeo.

Inspiratie versnellingskamer N.E.C. 2015

nec-nijmegenBijna alle betaald voetbalorganisaties moeten door verlaagde commerciële inkomsten door de stagnerende economie, de ‘ ingeklapte’ transfermarkt en de verminderde opbrengsten uit mediagelden dit jaar miljoenen euro’s bezuinigen. Dat geldt ook voor N.E.C.. Hoe doorbreek je zo’n spiraal als onderneming?

Als lid van de adviesraad heb ik voorgesteld niet (alleen) te kijken naar kostenbesparingen, maar vooral ook naar welk toekomstscenario er kan worden ontwikkeld voor de toekomst. Samen met de andere leden van de adviesraad hebben we tientallen experts van naam en faam geïnteresseerd voor dit gemeenschappelijke belang van het betaald voetbal.

Voetbalbestuurder van de eeuw, Harry van Raaij, maar ook trendwatchers, journalisten, voetballers, marketeers, ondernemers, sponsors, supporters, politici en studenten vormden het panel. Prof. dr. Theo Camps, zelf ook N.E.C.-fan , bleek bereid namens zijn organisatie Berenschot de Versnellingskamer, ter beschikking te stellen. Met dit computernetwerk kan met grote groepen tegelijkertijd worden gebrainstormd. De uitkomsten verschijnen direct op een groot scherm. In nog geen drie uur kan dit veel opleveren, zo bleek deze week.

Algemeen directeur Jacco Swart durfde zich daarbij kwetsbaar op te stellen en kreeg eerst kritiek, maar vervolgens tientallen suggesties en uiteindelijk lof dat N.E.C. op deze manier zijn eigen achterban maar ook een leger aan experts aan zich weet te binden. Waar eerst de kritiek is dat N.E.C. geen identiteit heeft, luidde later de conclusie ook dat N.E.C. zich onderscheidt door op deze manier de latente kracht van voetbal manifest te maken met zo’n inspiratie versnellingskamer N.E.C. 2015…

De komende weken worden de uitkomsten verder uitgewerkt, maar intrigerend vond ik dat bepaalde visionairs vooral de oplossing voor de huidige crisis zochten in niet geijkte antwoorden (innovatie!).

Twitterende coach in dug out
Als je geen geld hebt, maar innovatief wil zijn, waarom laat je de trainer niet twitteren waarom hij een bepaalde speler wisselt? In een klap wordt de club daarmee op de kaart gezet, zo suggereerde Peter Koudstaal, auteur van het Boek Nieuwe verbindingen. ,,Want dat doet nog niemand.’’

En voetbalvisionair Hans Schraders zette menigeen tot nadenken met zijn advies juist geen groter stadion te bouwen. Hij stelde voor het huidige McDos Goffertstadion zo te houden en waar mogelijk te verfraaien, maar vooral te investeren in het vergroten van het bereik met nieuwe interactieve diensten om alle thuiswedstrijden live in de huiskamer te krijgen van alle fans in Nijmegen en omgeving.

Een kwart eeuw geleden werd Hans Schraders een luchtfietser genoemd toen hij voorspelde dat alle staanplaatsen en hekken in de voetbalstadions zouden verdwijnen en dat de inkomsten uit mediagelden veel hoger zouden worden dan recettes. Niemand kon zich dat voorstellen dat dit ooit zou gebeuren. Zou hij in 2015 weer gelijk krijgen?

In bijgaand filmpje kijkt Jacco Swart namens de directie van N.E.C. terug op de inspiratie versnellingskamer N.E.C. 2015, die ook menig onderneming zou kunnen gebruiken om te komen tot een nieuwe horizon.