Watergas blijft stromen

22092010013Auto op watergas: droom of werkelijkheid? Zo schreef ik een klein jaar geleden over het initiatief van Caspar Pompe (zie foto) die ik had ontmoet op de nacht van de duurzaamheid.

Met veel plezier heb ik Pompe gekoppeld aan het netwerk van Syntens om te zien om te zien of dit idee in de toekomst voor nieuwe omzet en (werkgelegenheid) kan zorgen. Met zijn stichting Watergas Nu wilde Pompe eerst een kennis- en expertisecentrum opbouwen voor het MKB. Duidelijk was dat er eerst (meer) wetenschappelijke kennis nodig is om de haalbaarheid van nieuwe producten en diensten verder in kaart te brengen. Graag blog ik weer eens over dit initiatief om te laten zien hoe het proces van samenwerking en innovatie verloopt.

Afgelopen jaar is Pompe –mede met ondersteuning van Syntens er in geslaagd een groep ondernemers uit verschillende disciplines (industrie, automotive, medisch/technologisch) bij elkaar te brengen. Ook Jan Geu ten Wolde, oprichter van de reststoffenunie, hebben we als onbezoldigd adviseur aan de stichting gekoppeld.

Kenniscluster
Uiteindelijk heeft dit vorige week tijdens de tweede werkconferentie bij Syntens geleid tot een kenniscluster waarin de deelnemende bedrijven hebben besloten gezamenlijk kennisvouchers aan te vragen en of een onderzoeksopdracht weg te zetten bij een kennisinstelling. Syntens is daarbij gevraagd de kennisvraag te formuleren en te begeleiden, want in de praktijk blijkt het erg lastig voor ondernemers de juiste match (wie, wat, waar, waarom en hoe) te vinden. Afgelopen jaar bleek dat een van de obstakels.

Het eerste uitgevoerde onderzoek door TNO zorgde vooral voor verbazing omdat de toevoeging van waterstof aan een verbrandingsmotor van een (vracht) auto het motormanagementsysteem aanzienlijk in de war bracht. En dat terwijl er maar éénduizendste deel van de luchtinlaat van het watergas wordt toegevoegd. Vervolgonderzoek is daarom zeer gewenst vindt TNO.

Dakgoot gelast aan stenen muur
Een afname van koolstofdioxide (CO) wijst op een betere verbranding. Toename van stikstofoxiden wijst op meer hitte in de motor. Maar omdat er meer zuurstof wordt gemeten geeft het motormanagement de opdracht om méér brandstof toe te voegen. Bij eenvoudigere motoren zonder motormanagement is er juist een brandstofbesparing. Een transportondernemer uit Hardenberg is hier al razend enthousiast over.

Caspar Pompe heeft inmiddels zijn enthousiasme verder uitgezaaid en werkt daarnaast aan een Blue Challenge als uitdaging voor de watergassector om slimme toepassingen voor de markt te ontwikkelen. Zo is een van de deelnemers aan het kenniscluster benieuwd of met watergas een dakgoot zonder moeren of bouten aan een stenen muur kan worden gelast (onder extreme hitte) en of watergas ook succesvol toepasbaar is in de maritieme sector.

De Green Challenge van de Postcodeloterij die duurzame initiatieven ondersteunt, heeft de stichting al uitgedaagd dit plan verder uit te werken.

Met veel plezier hoop ik er dus later nog een keer over te bloggen. Voor meer informatie en of aansluiting bij dit initiatief kan rechtstreeks contact worden opgenomen Caspar Pompe: caspar.pompe@watergas.nu (www.watergas.nu)