Trends van Duurzame Dinsdag

sdc11771Sinds vorig jaar is Syntens verbonden als partner aan Duurzame Dinsdag, de dag dat de samenleving met antwoorden komt.

Traditioneel op de eerste dinsdag van september ontmoeten vertegenwoordigers uit de politiek burgers, maatschappelijke organisaties en in toenemende mate nu ook MKB-bedrijven elkaar in de oude Tweede Kamer. Niet alleen de dialoog, de (pr) spin off voor de deelnemers, maar ook de sociale contacten hebben een grote betekenis, zo heb ik mogen ervaren. Lees verder

Het gaat bruisen in de wereld van chemie

Jan Kees de JagerQuote 1 van Jan Noordegraaf van Synbra Technology (op de foto met minister Jan Kees de Jager van Financiën):

,,De chemie staat aan de vooravond van een duurzaamheidrevolutie.’’

Quote 2 van de algemeen directeur van de winnaar van de MKB Innovatie Top 100: ,,Juristen van grote bedrijven blokkeren samenwerking tussen bedrijven door te veel nadruk te leggen op geheimhouding.’’

Quote 3: ,Ik moet mijn mening over Syntens herzien. Ik heb onderschat hoe diep en breed het netwerk van deze organisatie vertakt is. Als je daar meer van gebruikt maakt ontstaan nieuwe verbindingen en dus nieuwe producten en diensten.’’

Mijn recente bezoek aan Synbra Technology, de winnaar van de MKB Innovatie Top 100, heeft diepe indruk op mij achtergelaten. Het bedrijf uit Etten-Leur dat zich naast het traditionele EPS in toenemende mate toelegt op het maken van biologisch afbreekbaar piepschuim met extra functionaliteiten probeert in een extra versnelling zijn marktpositie te verbeteren. Bijna tien procent van de ruim 80 werknemers houdt zich grotendeels bezig met R &D. De filosofie van Jan Noordegraaf is dat coproducties met klanten leiden tot versterkte klantentrouw en dat dit beste remedie is om economische terugslag op te vangen. Lees verder

Nieuwe verbindingen, inspiratie voor innovatie

omslagDeze maanden zijn heerlijk om te genieten van vakantie, maar ook op weer eens aan zelfreflectie te doen en het maken van nieuwe plannen. Een van mijn vele voornemens is aan de slag te gaan met het inspiratieboek voor innovatie dat mijn collega’s Peter Koudstaal en Greetje Bijloo hebben geschreven.

Het boek Nieuwe verbindingen geeft inzicht in trends en ontwikkelingen richting 2025, gebaseerd op de Maslow behoeften. Producten en diensten gaan in een rap tempo steeds sneller veranderen door vergrijzing, noodzaak van verduurzaming en nieuwe (internationale) machtsverhoudingen. Onzekerheid wordt een zekerheid. Vergaarde kennis is historie, maar nieuwe kennis snel en direct toepassen wordt een hit! En dat vergt veel van ons.

Deze ontwikkeling biedt natuurlijk ook kansen voor ondernemende mensen. Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, zal zich daarbij in toenemende mate richten op ondernemers die kennis willen delen en bereid zijn samen te werken. Syntens kan daarbij voor verbindingen zorgen tussen ondernemers, maar ook met kennisinstellingen. Want (te) veel kennis blijft nu onbenut op de plank liggen.

Graag ga ik de uitdaging aan dit ook te concretiseren. De volgende stappen heb ik ondernomen:
1) Als vertrekpunt neem ik de trend Lang gezond willen leven. De samenleving vergrijst, maar de zorg wordt onbetaalbaar. Die ontwikkeling schreeuwt om vernieuwingen.
2) De zomer heb ik benut om Edwin A. ter Velde te benaderen als ondernemende motor van deze nieuwe verbindingen. Edwin is een innovator pur sang die graag samenwerkt en zijn kennis en netwerk wil delen. Hij heeft in korte tijd een klein imperium gebouwd met o.a. AuraPortal en Censys. Zijn bedrijven zijn gehuisvest in een schitterend pand in Houten waar hij veel expertise heeft opgebouwd met domoticatoepassingen in woon-, en werk- en zorgomgeving. Maar onder hetzelfde dak zit ook Jadim dat medische diensten levert.
3) Vervolgens hebben we als doel gesteld hoe we nieuwe producten en diensten kunnen creëren die voor substantiële kostenbesparingen in de zorg kunnen leiden, maar ook de zorg betaalbaar houden voor hulpbehoevende mensen die leven van een minimumuitkering.
4) In september willen we met een groep ondernemers, maar ook met representatieve vertegenwoordigers die in deze zorgketen actief zijn bij elkaar komen voor een kennismaking en brainstorm. We zijn er op voorhand van overtuigd dat dit gaat leiden tot nieuwe verbindingen. Edwin stelt op voorhand zijn expertisecentrum beschikbaar.
5) Afgelopen weken heb ik al enkele ondernemers en bestuurders geprikkeld die geïnteresseerd zijn om mee te praten en te denken. Heb je ook zin, schroom niet te reageren. Wordt vervolgd dus!

En wil je zelf er mee aan de slag? Digitaal is het boek alvast te lezen, maar uiteraard ook nog ouderwets te koop. Of volg een workshop over dit thema via Syntens. En ook onderstaand filmpje geeft al nieuwe inzichten en inspiratie!

Nieuwe Verbindingen, Inspiratie voor innovatie from Syntens on Vimeo.

Watergas, het onderzoeken waard!

watergasWatergas (HHO), het onderzoeken waard. Dat zou de slogan kunnen zijn van de volgende stap van ir. Caspar Pompe in zijn ontdekkingstocht of deze stof implodeert of explodeert. Eind november heb ik hier voor het eerst over geblogd en dat heeft geleid tot vele reacties. Tal van bedrijven hebben al interesse getoond of deze gas kan leiden tot minder emissie uitstoot en een hoger rendement van de brandstofmotor van een (vracht)auto.

Mijn collega Rene de Groot heeft Caspar Pompe in contact gebracht met het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen van Syntens. Daarnaast is Jeu ten Wolde als expert op het gebied van nieuwe energie voorgedragen als voorzitter van de raad van advies van de stichting watergas.
Donderdag 17 juni wordt onder de vlag van Syntens en Innovatie.nl een mini symposium georganiseerd in het Innovatiehuis in Nieuwegein. Aanmelden is nog mogelijk.

Afhankelijk van de uitkomst en intenties van de deelnemers wordt gekeken of een vervolg onderzoek voor de transportsector en watergasvlam toepassingen (oa lassen snijden) gewenst is.

Het topinstituut Wetsus, TNO, maar ook het aan de HAN automotive gelieerde onderzoeksbureau ARLA hebben op voorhand gezegd onderzoek te zullen doen. In bijgaand filmpje meer informatie over toepassing van watergas, ook wel knalgas genoemd in de volksmond. Daarnaast legt Geert van der Wal van ARLA de opzet van het onderzoek op de Hoge School Arnhem Nijmegen uit.

Kabinet van Vernieuwing

sdc10904Mede door mijn ontdekkingsreis in de wereld van social media en mijn huidige werk als innovatiepromotor van Syntens ben ik er van overtuigd geraakt dat een nieuwe netwerkeconomie gaat ontstaan. Een wereld waarin duurzaamheid belangrijker gaat worden dan optimalisatie van de winst. Maar ook een wereld waarin ondernemers kennis met elkaar delen en in verschillende omstandigheden met elkaar samenwerken. En zo zullen er ook nieuwe, andere verdienmodellen ontstaan.
Dwarsdenkers
Afgelopen maanden heb ik achter de schermen met een groep gelijkgestemde en vooraanstaande dwarsdenkers gewerkt aan een Kabinet van Vernieuwing. Ondernemers, wetenschappers en andere opiniemakers zegden spontaan toe hun netwerk, kennis en expertise beschikbaar te stellen om –ongebonden- de politiek, maar ook maatschappelijke organisaties en vooral het MKB te inspireren tot duurzame vernieuwingen.
Om duidelijk te maken dat dit non-conformistische initiatief niet bedreigend hoeft te zijn voor de huidige politiek hebben we de ministers nieuwe stijl ook namen met een knipoog gegeven, zoals de groene minister-president, minister van gezond dood gaan, minister van minder geld uitgeven, minister van groei en de minister van de nieuwe cultuur van werken enz.
Op uitnodiging van groene premier Ruud Koornstra hebben we op kasteel Engelenburg in Brummen gedurende een dag en nacht gewerkt aan een inspiratieprogramma dat we op dinsdag 25 mei presenteren rondom de bekendmaking van de MKB Innovatie Top 100 op de High Tech Campus in Eindhoven.
Elfde gebod
Op die dag presenteert Ruud Koornstra, die na zijn doorbraak in de led verlichting nu zijn tomeloze energie ook stopt in elektrisch vervoer, de tien geboden van het kabinet aan minister Jan Kees de Jager (Financiën). Het elfde en laatste gebod wordt verzorgd door het virtuele ministerie van innovatie. Onlangs hebben bijna 500 ondernemers nagedacht over gewenste ontwikkelingen. Deze zijn vervat in het elfde gebod.
Omdat maximaal 450 ondernemers en gasten op 25 mei live toegang kunnen krijgen tot het congrescentrum van de High Tech Campus worden alle colleges, workshops en gesprekken opgenomen zodat ze later via social media verspreid kunnen worden. Bijgaand het programma van de dag en de cv’s van de minister kabinet-van-vernieuwing-cv1:
Inspiratiecolleges:
• Aart van Veller als minister van jeugd. De jeugdige ondernemende TMF reporter zal ingaan op het belang van heroverwegingen en het nut van het stimuleren van creativiteit op school. Hij zal ook u ongetwijfeld tot nadenken stemmen.
• Rob Baan levert als minister van verantwoord eten zijn microgroenten aan alle toonaangevende koks ter wereld en houdt een pleidooi voor eerlijke groente als basis van gezond leven. Hij komt met verrassende inzichten die u leven kunnen doen veranderen.
• Esther Jacobs realiseert permanent haar dromen als minister van doen. Ze probeert anderen ook te stimuleren geen excuus meer te hebben om hun idealen niet te verwezenlijken.
• Bart Stomphorst maak zich als minister van groei sterk voor ambitieuze MKB-bedrijven. De huidige investeerder groeide eerder met Sandd in korte tijd uit tot het tweede postbedrijf van ons land. Hij investeert nu zelf met Diviv in andere ondernemingen.
• Prof dr Louise Vet maakt zich als minister van de kringloopeconomie zorgen over hoe onze grondstoffen de komende decennia opdrogen. Ze voert de daad bij het woord en laat haar topinstituut op eigen kracht zijn energie opwekken. Zelfs met ontlasting.

Belevingsworkshops en debatten / interviews:
• Prof dr Peter van der Spek kan als minister van gezond doodgaan ieders genoomprofiel analyseren en legt uit wat deze wereldvinding straks betekent voor de farmaceutische industrie en zieken.
• Jacqueline Rijsdijk filosofeert als minister van kunst van ondernemen welke betekenis kunstenaars kunnen hebben voor het bedrijfsleven om te komen tot nieuwe inzichten.
• Kees de Kort maakt zich als minister van minder uitgeven zorgen over het achterhaalde banksysteem en de ongebreidelde kredieten voor het bedrijfsleven. De beursanalist van BNR nieuwsradio pleit voor de introductie van de Oranjebank.
• Prof dr Carla Koen zet zich als minister van ondernemend leren in voor open innovatiesystemen waarin bedrijven uit verschillende sectoren meer met elkaar gaan samenwerken. Ze legt uit welke winst dat kan opleveren.
• Bercan Günel ziet als minister van nieuwe cultuur van ondernemen juist meer mogelijkheden dan beperkingen wanneer verschillende soorten mensen met elkaar samenwerken op basis van ratio en gevoel.
• Bernadette Slotboom gaat als minister van de waarheid dieper in op de zegeningen van de nieuwe media voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het leven wordt niet alleen transparanter, maar iedereen kan een medium zijn of vormen.
• Marijke Krabbenbos maakt zich als minister van het sociaal kapitaal sterk voor het stimuleren van creativiteit en het delen van kennis. Ze gaat dit ter plekke in de praktijk brengen.
• Marcelien de Koning vertelt als minister van sportieve doorstroming over haar persoonlijke innovatie van Olympisch zeilkampioene (470) naar Olympisch surfster in wording. En gebruikt dat als metafoor voor het bedrijfsleven dat permanent moet vernieuwen en haar strijd voor het recht op gezond water.

Hierbij stellen de ministers zich voor na de nacht waarin het Kabinet van Vernieuwing het levenslicht zag:

The (next) dream (deel 7 en slot)

getattachmen1taspxDe Yoghurtshaker zet het leven van Maarten Arns (32) en Harry Schippers (45) op z’n kop, maar ze verloochenen hun roots niet. Niet rijk worden, maar succesvol ondernemen is hun drijfveer. Evenals hun kennis en talenten verspreiden. ,,Als je niet kan delen, dan kun je niet vermenigvuldigen, zo houdt Marcel Boekhoorn ons voor. En dat vinden wij ook. Ook als Danone dit bedrijf op termijn volledig overneemt, gaan wij door. We zetten nog even de oogkleppen op om ons product naar de eindstreep te brengen en daarna volgen we onze volgende droom.’’
Harry: ,,Maar mijn eerste droom is dat ik straks uit het vliegtuig stap en op het vliegveld onze Yoghurtshaker zie staan.’’

Netwerk Syntens
Maarten: ,,Ik bruis van zoveel energie dat ik mijn ouders in de tussentijd al help met het opzetten van een coöperatie van dertien houders van buffelkoeien. En daarbij maken we ook weer gebruik van het netwerk van Syntens. Ongetwijfeld gaan Harry en ik onze denkkracht later gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit is nog maar het begin.’’
Maarten Arns en Harry Schippers verlenen op dinsdag 25 mei op de High Tech Campus in Eindhoven ook hun medewerking aan het programma rondom de lustrumviering van de MKB Innovatie Top 100. Zij presenteren dan uniek beeldmateriaal over hun doorbraak op de markt.

1001 innovaties in een innovatie (deel 6)

videotestimonial-0061Harry Schippers en Maarten Arns kunnen al watertanden van genot van het zien van de derde en laatste versie van de Yoghurtshaker (v/h milkshaker). Ooit dachten zij aan een alternatief voor schoolmelk, maar ze hebben nu een product dat veel gezonder is dan de milkshake van McDonald’s, met meer eiwit, 0% vet, echt fruit (geen aroma) en voorzien van ‘Ik kies bewust’-logo.
Ze watertanden ook van de noviteiten in de Yoghurtshaker en binnen hun bedrijfsvoering. ,,We zijn een bedrijf zonder papier en voeren dat heel consequent door. Op basis van barcodes en GPRS regelen we de facturen, controleren we op afstand de houdbaarheidsdatum van de producten in alle apparaten – waar ook ter wereld. Zonder menselijke arbeid kunnen we onze shakers reinigen of een conciërge op een school per sms waarschuwen dat een bepaald product moet worden bijgevuld.’’

Ingebroken
Een anekdote: bij een proefopstelling werd geconstateerd dat ’s ochtends de shaker niet volgens de geldende normen schoon was. Arns en Schippers bezwoeren dat dit onmogelijk kon en dat mogelijk ’s nachts was ingebroken om een yoghurtshaker te gebruiken. In de loop van de volgende ochtend bleek tot verbijstering van alle betrokkenen een bewaker een yoghurtshaker genuttigd te hebben en de beker in de prullenbak achter gelaten te hebben als bewijs…
Overigens wordt naast de XL versie van de Yoghurtshaker ook een tabletop versie voor de fast service restaurants gemaakt en wordt er al gesproken over andere toepassingen van enkele gepatenteerde technieken in de apparatuur.
De vooruitzichten zijn enorm, maar de eerste euro is nog niet binnen…

Morgen het laatste deel: The (next) dream

Cultuur van (non verbaal) zakendoen (deel 5)

videotestimonial-0021Harry Schippers en Maarten Arns hebben het hart op de tong, zijn spontaan en handelen zoals ze praten, met open vizier. Met Danone hebben ze geleerd dat Fransen heel anders zijn dan de Nederlander. Lang hebben beide mannen de illusie gehad dat op het ouderlijke erf van Arns de productie van de verse ingrediënten ter hand zou worden genomen. ,,Het had niet veel gescheeld of mijn ouders hadden hun complete bedrijf al verkocht zodat we op deze plek aan de slag konden gaan voor de Yoghurtshaker. Een deel van het complex is daadwerkelijk al overgenomen, zoals de koeling en opslagruimten. Op het laatste moment bleek de directie van Danone dit nooit van plan te zijn.

Cees van der Hoeven
,,Fransen communiceren veel indirecter, zo hebben wij ervaren. Wij flappen alles er zo uit. Dat gebeurde ook als we ons reguliere overleg hadden met het management team van Marcel Boekhoorn en daarin zit onder andere voormalig Aholdtopman Cees van der Hoeven. Na vele keren het hoofdkantoor in Parijs bezocht te hebben, leefden we echt in de veronderstelling dat de productielijn in Zevenaar terecht zou komen. De Fransen hebben uiteindelijk alles vanaf het begin in eigen hand en land willen houden. Maar dat is vanaf het begin nooit zo hard gesteld.
,,Ik ben achteraf blij dat we pas in een latere fase met een multinational zijn gaan samenwerken. Elke besluit dat binnen zo’n organisatie wordt genomen moet eerst onderbouwd worden met onderzoeken, rapporten en veel handtekeningen uit alle lagen van het concern’’, zo verzucht Maarten Arns. ,,En terecht! Een concern heeft te maken met extreem strenge eisen en verwachtingen op het gebied van financiële cijfers, maar dat geldt ook voor veiligheid en hygiëne.

Amerikaanse markt
,,En de kracht van samenwerking onder de vlag van Danone is veel groter dan je denkt. Zelfs ons product heet simpel Danone. Op die manier kun je in een keer de Amerikaanse markt betreden. Zo’n naam heeft geen uitleg nodig.’’
Maar de eerste Danone yoghurtshake moet nog steeds verkocht worden.

Morgen: 1001 innovaties in een innovatie

Danone laat de mannen shaken (deel 4)

getattachm2entaspxMet de tweede en nieuwe prototype van de Milkshaker wordt besloten weer samenwerking te zoeken met een wereldwijd opererende zuivergigant .
Nestlé, DMV Campina, Unilever en Danone zijn geïnteresseerd in de milkshake, gebaseerd op vers fruit. Uiteindelijk wordt Campina andermaal afgetroefd door Danone.
De Franse multinational neemt een minderheidsbelang in het bedrijf met het recht alle aandelen op termijn over te nemen. Maar vooralsnog laat Danone Maarten Arns en Harry Schippers, de founding fathers van het concept, vooral eerst zelf shaken.

Schok
De grootste schok was echter dat Danone weliswaar een zuivelconcern is maar dat alle producten zijn gebaseerd op … yoghurt. ,,En dat betekent weer een compleet nieuw recept en apparatuur. Melk is te steriliseren en een half jaar houdbaar. Yoghurt is een vers product en moet binnen vijf weken geconsumeerd zijn. We konden dus weer helemaal van vooraf aan beginnen. Het enige geluk was dat de patenten zo goed omschreven waren dat ze ook bij dit nieuwe product nog van toepassing bleken te zijn. Dit scheelde ons tonnen.
Het nieuwe product The Yoghurt shake, maar ook de vormgeving van het apparaat (versie 3) werd aansluitend tot in de treuren getest bij consumenten. ,,Dat leverde ons andermaal een bak aan … ellende op. Een paar voorbeelden: een plaat trilde los door een schroefje dat te kort bleek te zijn: de mensen stonden echt in de rij voor het apparaat omdat ze vervolgens niet snel genoeg een keuze konden maken uit de veertien smaken. Gevolg: omzetderving. Tot slot bleek de doelgroep al snel niet alleen jongeren maar ook ouderen te zijn. ‘’

Pre test
Inmiddels kent de Yogurtshaker nog maar drie smaken (bosvruchten, aardbeien en exotic). En sinds vorig jaar wordt door het Duitse bedrijf Sielaff gewerkt aan de eerste productielijn. De vooruitzichten zijn zeer veelbelovend. TNS-NIPO heeft niet eerder zulke positieve reacties gekregen bij zo’n uitgebreide pre test onder consumenten, zo verklappen Schippers en Arns enthousiast.
Naar verwachting wordt in het najaar van 2010 de eerste shaker opgeleverd door de fabrikant en kan de markt in 2011 worden veroverd. Er is dus nog geen euro verdiend.

Morgen: de cultuur van (non verbaal) zakendoen

Partners zijn het nooit met elkaar eens (deel 3)

getattachmentaspx2Zonder technische bagage dienden Harry Schippers en Maarten Arns een compleet nieuwe shaker op de kortst mogelijke termijn te ontwikkelen. Omdat geld geen probleem meer was, konden de best denkbare engineers ingehuurd worden. Maar hoe pak je dat aan?
De oplossing werd gevonden in vloeibare stikstof, maar de echte toepassing kwam uiteindelijk niet uit de koker van de experts. ,,Door steeds als leek naar de vraag te kijken, hebben we zelf het antwoord gevonden. We zijn beiden heel leergierig en denken graag out of the box. De box zelf zien we nooit…
,,We hebben beiden zo’n sterke mening dat we het per definitie nooit met elkaar eens zijn. En als dat wel eens het geval is, dan verzinnen we net zoveel argumenten hoe het ook anders kan. Inmiddels is dat onze kracht geworden. Elke vraag kan door ons worden beantwoord. Er liggen nu al tal van nieuwe plannen voor de toekomst op de plank. Soms verzinnen we een nieuw concept als we met elkaar bellen in de auto.

Idee voor koffie zetten
,,Het is vaak zo druk dat we elkaar soms dagen niet zien, maar we bellen elkaar drie tot 20x per dag. Zelfs voor een compleet andere bereidingswijze van koffie zetten, hebben we al ideeën bedacht vanuit de file….’’
Maar voorlopig moet eerst de eerste euro nog met de shaker verdiend worden.

Morgen: Danone laat Schippers en Arns weer shaken