Dromen van innovaties

Ook dit jaar heb ik mij weer voorgenomen enkele dromen waar te maken. Het uitgeven van het literair-journalistiek tijdschrift Hotel Flora over mijn geboortedorp Hillegom zonder een euro budget met crowdfunding is nu achter de rug. En het resultaat mag er zijn.

Mijn tweede droom ‘de introductie van koopdelen’ staat nog in de kinderschoenen, maar het heeft er wel toe geleid dat ik voor 25 euro per maand mede huur-eigenaar ben geworden van een prachtige bijna monumentale boot. Juist in tijden van crisis moet je leniger en creatiever worden met minder financiële mogelijkheden. En dan blijkt er veel meer mogelijk dan je denkt.

Voor dit jaar wil ik onder de vlag van Syntens Innovatiecentrum en met enkele collega’s de volgende ambities proberen waar te maken:
– Ontwikkeling van Spacefood. Over enkele jaren schieten tienduizenden ruimtetoeristen het heelal in. Het eerste ruimtevaarthotel is eerder aan de orde dan we nu ons kunnen voorstellen.
– Alternatieve bedenken nu de leegstand van kantoorruimte een plaag dreigt te worden. Veertig procent van de kantoren in Amsterdam staat al leeg. De dreiging van een spookstad als Detroit is nabij.
– Elkaar helpen op basis van passie, kennis en talent (als nieuwe vorm van kennisdelen binnen organisaties).

Spacefood
Op donderdag 3 mei komen ondernemers uit de foodsector en enkele vertegenwoordigers uit de kenniswereld bij elkaar in Nieuwegein om te praten over spacefood. Aanmelden is nog mogelijk via deze link. De International Space Transport Association (ISTA) is bereid de plannen later verder uit te werken met geïnteresseerde ondernemers. ISTA is een netwerkorganisatie die nauwe contacten onderhoudt met de vermaarde Skolkovo Foundation in Rusland. Syntens werkt daaarnaast samen met het platform van The Crowds om te komen tot een community die eerst in beslotenheid en later in alle openheid gaat werken aan deze plannen.

Leegstand
Het aanpakken en bestrijden van leegstand lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het allerminst. Vele (MKB) ondernemingen hebben goede oplossingen voor alternatieve verdienmodellen (van tijdelijke studentenhuisvesting tot het meerlaags kweken van groente) maar de urgentie van vernieuwen is nog niet groot genoeg.
Gemeenten hebben vaak zelfs behoefte aan de uitgifte van nieuwe bouwlocaties om daarmee de lege gemeentekas te kunnen spekken. Tot slot voelen onroerend goedbeheerders er weinig voor hun dure stenen vervroegd af te schrijven. Leegstand is vaak goedkoper.

Niet bewegen is echter geen optie. In Rotterdam wordt al juridisch getoetst of er nieuwe kantoorflats in het centrum van de stad mogen worden gebouwd, terwijl er sprake is van overschot.
Ook de dreiging dat Onroerend Zaakbelasting wordt geheven bij eigenaars van lege kantoren kan een probaat aanleiding zijn voor noodgedwongen innovatie. De bouwsector zal er bij geholpen zijn….

Kennisdelen
Bij het afsluitende congres van Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) kwam ik aanraking met de Talent Toolkit. Het is eigenlijk een vorm van een marktplaats van aanbieders van talent, kennis en kunde en bedoeld voor mensen in organisaties met specifieke vragen en wensen. Door het toe passen in bedrijven of organisaties bevorder je de talentontwikkeling en de passie die mensen voor bepaalde onderwerpen hebben, maar het zorgt ook voor onderlinge verbondenheid en cohesie.

Het lijkt mij fantastisch het idee toe te passen op de toekomstige ondernemingspleinen als eerste vorm van samenwerking tussen de medewerkers van Syntens en de Kamer van Koophandel, maar ook tussen de deelnemers aan de MKB Innovatie Top 100. Ik beschouw de Talent Toolkit als een vorm van kennisdelen2.0 en wat is er leuker dan anderen te mogen helpen met vernieuwen?!
Wordt vervolgd dus!

Innoveren met oma

omaDeze week heb ik een kennislunch mogen organiseren met Wessel de Valk en Idse de Pree van the Crowds voor adviseurs van Syntens. In amper anderhalf uur lieten ze zien wat social media kan betekenen voor de samenleving (en het bedrijfsleven). Waarbij ik graag de case van “innovatie met oma” er uitlicht, want dit is een kans voor steden die ouderen uit hun isolement willen halen en burgerparticipatie willen verhogen. En welke gemeente wil niet mee werken aan zo’n experiment?
Lees verder